diskusia, práca na textoch

podstatná časť textov a esejí je publikovaná v rubrike:
 
http://www.kesaj.eu/aktuality/cvicebnica-romske-realie/nase-problemy-a-nas-pohlad-na-ich-riesenia-/praca-na-textoch/

Fotogaléria: diskusia, práca na textoch, 13.2.2105

Fotogaléria: diskusia, práca na textoch, 1. 4. 2015