Kežmarok

 
 

Súkromné gymnázium

Slavkovská 19, Kežmarok

tel.: 052 45 22 705 

sgr.kezmarok@gmail.com

www.kesaj.eu   

       


P O  Z  V  Á N K A

 

Pozývame svojich priaznivcov, obyvateľov obcí  Rakúsy, Stráne pod Tatrami, Krížová Ves, Ihľany, Veľkej Lomnice a mesta Kežmarku, na kultúrno-spoločenské podujatie

„Moje slovo, môj hlas“,

ktoré v rámci aktivít projektu

Vzdelanie - predpoklad zmeny

realizuje Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

 

Podujatie sa uskutoční  18 februára  o 13:30 hodine,  v priestoroch Súkromného Gymnázia, Slavkovská 19, v Kežmarku

       

Program:

1. Prezentácia programu vo vzťahu k učebným osnovám. Hodnotenie účasti  žiakov na projekte a interakcie projektu a školského vzdelávacieho procesu.

2. Praktická ukážka:  úryvky z nácvikových aktivít a postupov pri koncepcii kultúrno-sociálnej osvety v rámci projektu v podaní  študentov gymnázia a súboru.   

3. Diskusia a podnety ku projektu a štúdijným výsledkom študentov zo strany rodičov žiakov.

   

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva      

 

 

KEŽMAROK

February 18, 2015

The event "My word, my voice"

Presentation of the project "Education - Assumption of the change"

 

 The Deputy Director, M. A. Helena Akimová explained the basic intentions of the project "Education – Assumption of the change" and assessed the approach of single students to work on project assignments.

 
Listeners - mainly parents of pupils of our Private secondary school, had the opportunity to familiarize in detail with educational methods used in the project and their direct impact on academic performance of students.

Ivan Akimov, responsible for the artistic drills and cultural presentations of actions "My word, my voice", explained intentions and principles of cultural awareness in Roma communities. Students demonstrated practical examples of training activities which they do during the realization of the project “Education – Assumption of the change".

M. A. Dušan Klempár evaluated the whole event and encouraged creative discussion with parents who engage constructively in the debate.

Mr. Badžo – a man from audience - spoke about his eldest son, who defended his bachelor's degree and is successful in the labor market. Other parents also expressed their attitudes to education issues.