Mlynčeky

 
 

Súkromné gymnázium

Slavkovská 19, Kežmarok

tel.: 052 45 22 705 

sgr.kezmarok@gmail.com

www.kesaj.eu   

       

P O  Z  V  Á N K A

Pozývame svojich priaznivcov, obyvateľov obcí  Rakúsy  a Mlynčeky, a účastníkov Medzinárodného stretnutia mládeže V 4, na kultúrno-spoločenské podujatie

„Moje slovo, môj hlas“,

ktoré v rámci aktivít projektu

Vzdelanie - predpoklad zmeny

realizuje Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

 

Podujatie sa uskutoční  3. októbra 2014 o 16. hodine,  v priestoroch rekreačného zariadenia Slovenského Červeného kríža v Mlynčekoch       

       

Program:

1. Predstavy a realita: ako zlepšiť kvalitu života občanov v osadách Rakúsy a Mlynčeky a spolunažívanie s majoritou

2. Kultúrny program: hrajú, spievajú a tancujú študenti gymnázia a členovia súboru   

                                                                      Kesaj Tchave

Pozvanie prijali občania z Rakús a z Mlynčekov, a účastníci Medzinárodného stretnutia mládeže V4 v Mlynčekoch          

     

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva                    

 

 

 

MLYNČEKY

October 3, 2014

Record of the project actions

"My word , my voice " of the project "Education - Assumption of the Change "

Foreword by senior councilors of Hungarian and Slovak side.

Numerous international audience carefully watches the interpretation of the different phases of the project.

Preparation of written submissions from the audience to the individual points of the project.

 

Confrontation of experiences in the field of cultural education.

 

The action took place in a constructive spirit, the audience had the opportunity to familiarize themselves with the project and its aims. At the end of the presentation was a space for sharing of experiences in the field of cultural awareness in relation to the issue of education in an environment of segregated Roma communities has been created. The event was attended by people from villages Rakúsy and Mlynčeky and partners from Serbia and Hungary.