Prešov

 
 

Súkromné gymnázium

Slavkovská 19, Kežmarok

tel.: 052 45 22 705 

sgr.kezmarok@gmail.com

www.kesaj.eu   

        

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

Pozývame svojich priaznivcov a občanov mesta Prešov na kultúrno-spoločenské podujatie

„Moje slovo, môj hlas“,

ktoré v rámci aktivít projektu

Vzdelanie - predpoklad zmeny

realizuje Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

 

Podujatie sa uskutoční 6. decembra o 10. hodine, v rámci odpustovej slávnosti Svätého Mikuláša, biskupa, v konkatedrále Sv. Mikuláša v Prešove.

 

Po sv. omši, študenti gymnázia a členovia súboru Kesaj Tchave predstavia krátky duchovný program priamo v konkatedrále, ktorý ešte uvedú o 14h30 pre sestru Maristellis pri stánku združenia Magis na Hlavnej ulici.

              

Prezentácia projektu „Vzdelanie – predpoklad zmeny“ sa uskutoční o 13. hodine  v priestoroch Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v  Prešove, na Jarkovej ul. č. 77

            

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva         

 

PREŠOV

My word - my voice, Prešov December 6, 2014

The presentation was scheduled for December 6, the day of Sacrament of St. Nicholas, bishop. On this occasion students reported in the Cathedral of Sv. Nicholas in Prešov, Roma version of the song by B. Herstek Santos Mikulášis. Translation into Romani language is from G. Glovacký and the Private Secondary school supervised the linguistic adjustment of the song. Song sounded after The Holy Mass, and it was a surprise and memento for reflection for the faithful audience. Student ensemble even adds a short selection from the repertoire of Roma spiritual songs which were admired by an audience.

         

During the concert in the church was submitted just basic information about the project and about the Private secondary school, broader context and details were discussed during meeting with clergy in the parish office in Prešov where students were invited to lunch.

In the afternoon the presentation associated with artistic production right on the square before the tent of sister Maristellis, a member of a religious order Congregatio Jesu (known as English virgins) and its charity (Magis) took place in order to attract passers-by and thus publicize its activities. Citizens of Prešov admired the performance of students and created a sizeable spectator backdrop for an impromptu performance.

The action was attended by local Roma with whom we have established a creative dialogue about Romani life and culture. Students might confront their knowledge and skills acquired during the work on the texts with local Roma. And especially when the homeless who disrupt the program forced our attention. Terms like "Presentation of Roma in the public eye", "view of the majority on the Roma people," "Living Together", etc. took a concrete form and the problem had to be solved immediately. The "public", audience or "majority" was represented in large numbers, and the Roma, they were once again "thrown into one bag", because this intruder – a homeless man -  attracted the attention and in the eyes of public he presented the Roma as minority. Though we played a valuable artistic performance and Sister Maristellis is Roma, all the "good" and positive what we were trying to show and demonstrate in front of members present majority was slamming into by a jolly Roma who was able to overthrow the whole event. Originally we wanted to call the police, but finally we managed incident by culture and dialogue. Fortunately...

It is not the exceptional case, it`s a common phenomenon. And again, the end of this educational social extempore is clear: education determines the behavior, knowledge opens the way to employment and employment eliminates exclusion and poverty...

Only the school and education can bring answers and solutions of problems which we meet during a life!

Return to Kežmarok was at early evening.

 

Sentno Mikuláš/Mikulašis/

Svätý Mikuláš

Pôvodný text: Štefan Baláž   Hudba: Bernard Herstek

Rómsky text. Gabriel Glovacký

 

Čororo manuš, joj, mizerere,

me del, o Devla, del goďi, ó, o

čoreske e bacht, joj, hiňi čori,

čoripen, ach bacht, o vast del-ou-ou,

Mikulaš sentno podarunkos del, del,

čhavoro kerel bachtalo-o, o!

Jekfeder ščiro Mikulaš!

 

Ach, kamas amen buťi, mek buter,

sasťipen, čhaven, kamiben baro.

O Del pro jilo, ó, dikhel, dikhel,

joj nane mange lačhes, de maro.

Dešuduj čhave, joj, len kher nane,

rado tut dikhava Mikulašis!

Jekfeder baro Mikulaš!!

 

Ofertórium

Te mangel, mangel, o te žutinel,

Mikuláš baro paľikeriben,

Ha mištes, ha bacht, joj, paťaviben,

angelos, čeri, joj, paťal Devles.

Ašardo biskup paľikeriben

/: Rado tut dikhav Mikulašis,

jekfeder ščiro Mikulaš.  :/    

Mikulaš                            

Lektorovala : Mgr. Anna Koptová

2014_11_26 prešovský večerník_small_1.pdf (5096583)