Rakúsy

 

POZVÁNKA

 

01/12/2014 17:39

Pozývame svojich priaznivcov a občanov obce Rakúsy na kultúrno-spoločenské podujatie

"Moje slovo, môj hlas“,

ktoré v rámci aktivít projektu Vzdelanie - predpoklad zmeny realizuje Súkromné gymnázium, 

Slavkovská 19, Kežmarok.

Dátum, čas a  miesto konania akcie: 5. december 2014 o 14. hodine v priestoroch 

Centra voľného času, Rakúsy

 

Program:

1.Predstavy a realita: ako zlepšiť kvalitu života občanov v obci

2. Kultúrny program: hrajú, spievajú a tancujú študenti gymnázia a členovia súboru Kesaj Tchave

 

Pozvanie prijali starosta obce Ing. Václav Bystrík,  riaditeľka ZŠ a MŠ Mgr. Lucia Brutovská, riaditeľka Centra voľného času Mgr. Monika Jurašková.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva.

 

RAKÚSY My word - My voice, December 5, 2014

Action "My word - my voice" was realized in the settlement Rakúsy on December 5, 2014 , in presence of many people from the community. Hall of the Community centre where the event took place was filled to the last seat . Approximately a half of the high school students comes from this locality and parents and relatives were curious about the performance of their children and didn`t let this opportunity escape. The hall was bursting at the seams.

M. A. Anna Koptová, director of the private secondary school and the project leader, presented the guests - M. A. Juraj Jakubec, deputy director of Elementary School at Rakúsy and M. A. Monica Jurášková, director of the  Community centre in Rakúsy. People were acquainted with the aims of the project and its progress. Ivan Akimov, the head of school ensemble responsible for cultural exercises of students, speaks about artistic aspects of the project in relation to cultural awareness which they carry out during the project towards the Roma population centered in the settlements and the non-Roma general public. He also gave a short report about the last foreign artistic tour and concerts in Olympia. 

At the outset of the cultural program students presented the debut of song by Bernard Herstek "Sentos Mikulášis", dedicated to St. Nicholas, which they showed to public two days later in the Cathedral of Sv. Nicholas in Prešov, on the occasion of the Sacrament of St. Nicholas. Text of this song in Roma language by M. Glovacký reinforced a deep artistic impression in audience and track had deserved applause from the audience.

Production continued in the spirit of traditional Roma culture. Members of ensemble showed the excerpt of program which was presented by ensemble on October 29 and 30 at Olympia.

Dynamic performance, full of energy and unbridled passion, stunned spectators, who were proud of their children, relatives at Roma.

M. A. Koptová evaluated the whole event at the end of event, thanked the guests and the audience and bids the audience to support the efforts and activities of students and she tells that people in audience should also engage in public life and in projects.