Riaditeľ súkromného gymnázia

Mgr. Dušan Klempár
 
riaditeľ od septembra 2016