Pozvánka

Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

tel.: 05242 mail: sgr.kezmarok@gmail.com

web.stránka: skola470.webnode.sk

 

Pozvánka

 

Pozývame svojich priaznivcov a občanov obce Rakúsy

na kultúrno-spoločenské podujatie

 

„Moje slovo, môj hlas“,

 

ktoré v rámci aktivít projektu

 

Vzdelanie - predpoklad zmeny

 

realizuje Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok.

 

Dátum, čas a  miesto konania akcie:

5.december 2014 o 14. hodine

v priestoroch Centra voľného času, Rakúsy

 

Program:

1.Predstavy a realita: ako zlepšiť kvalitu života občanov v obci

2. Kultúrny program: hrajú, spievajú a tancujú študenti gymnázia a členovia súboru Deti Kesaj.

 

Pozvanie prijali starosta obce Ing. Václav Bystrík,  riaditeľka ZŠ a MŠ Mgr. Lucia Brutovská, riaditeľka Centra voľného času Mgr. Monika Jurašková.

 

 

Tešíme sa na stretnutie

 

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva