Pamätník vo Zvolene - Na židovskom cintoríne v masových hroboch boli pochované obete represálií, medzi nimi aj Rómovia z neďalekých dedín. Autori pamätníka sú akademickí sochári Jaroslava a Ján Šickovci, kované prvky boli vyrobené v kováčskej dielni Róber

Pamätník vo Zvolene - Na židovskom cintoríne v masových hroboch boli pochované obete represálií, medzi nimi aj Rómovia z neďalekých dedín. Autori pamätníka sú akademickí sochári Jaroslava a Ján Šickovci, kované prvky boli vyrobené v kováčskej dielni Róber