Lásku a pomoc môže dostať len ten, kto sám lásku a pomoc dáva

Lásku a pomoc môže dostať len ten, kto sám lásku a pomoc dáva