Les aides sociales

 

Les Roms ne prennent pas toutes nos aides sociales. Ce n´est pas vrai, disent les statistiques.

Le mythe, comme quoi les Roms volent a l´état des sommes considérables, n´est pas fondé. Les bidonvilles roms ne canalisent que 3 % des aides sociales, le reste est utilisé par les Slovaques. 

Ces statistiques ont été publiées en 2012 par la Sécurité sociale slovaque en coopération avec la Banque mondiale. Les familles roms ont pour trait commun d´avoir plus de quatre enfants. Le préjugé traditionnel qui est l´image de la famille nombreuse rom, recevant des aides généreuses de l´état. Les aides aux plus démunis font ainsi partie de l´agenda politique, et plusieurs hommes politiques ont proposé de changer le systéme de paiement des aides sociales, en pointant les colonies roms. Les craintes, que ces gens participent en majorité au budget social de l´état, sont en contradiction avec ce que montrent les statistiques. Avant tout les jeunes dont la moyenne d´age est de 25 ans.

Kto poberá dávky v hmotnej núdzi

Sociálne výdavky štátuNárok na dávku v hmotnej núdzi sa vypočítava na základe rodinných pomerov, do výpočtu preto vstupujú nielen príjmy a majetok žiadateľa ale aj jeho najbližších rodinných príbuzných. Nárok na získanie príspevku nie je podmienený etnicitou, príspevok dostane každý občan spĺňajúci podmienky. Nejde teda o zvýhodňovanie Rómov alebo iných etnických skupín.

Výška dávky v hmotnej núdzi
60,50 € pre jednotlivca,
115,10 € pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi,
168,20 € pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi,
105,20 € pre dvojicu,
157,60 € pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,
212,30 € pre dvojicu s viac ako 4 deťmi

Najviac peňazí štát posiela dôchodcom

V roku 2013 štát vyplatil 300 miliónov Eur v podobe dávok v hmotnej núdzi. Je ťažké presne určiť, koľko dávok bolo prerozdelených medzi Rómov, nakoľko v žiadostiach sa etnická príslušnosť neuvádza. Na typické mnohopočetné rodiny je ročný výdavok štátu iba 9 miliónov Eur (táto skupina býva najčastejšie označená ako „rómska rodina“). Dávky v hmotnej núdzi pritom predstavujú len malú časť, približne 9% všetkých sociálnych výdavkov štátu. Najviac peňazí štát posiela dôchodcom.

Rodičovské príspevky

Odborníci poukazujú na fakt, že viacero mnohopočetných rodín nemá nárok na dávky v hmotnej núdzi z dôvodu poberania rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok môžu rodičia získať iba na základe preukázanej starostlivosti o dieťa. Celkové výdavky štátu na rodičovské príspevky boli v roku 2013 na hranici 355 miliónov Eur. Väčšina týchto peňazí je vyplácaná mimo rómskych rodín.

Predstavme si 9 miliónov

Aby sme si vedeli predstaviť, čo 9 miliónov Eur v podobe dávok v hmotnej núdzi predstavuje pre štátny rozpočet, je dobré všimnúť si niekoľko ďalších čísel. Napríklad rekonštrukcia bratislavského hradu stála zatiaľ 63 miliónov Eur. Splácanie úrokov z pôžičiek štátu nás stojí ročne 1300 miliónov Eur. Výdavky na dôchodky sú vo výške takmer 5000 miliónov Eur ročne.

 

L