Ma bisteren

Na rómske obete vojny nemožno zabudnúť – Ma bisteren!

2. august 2014 403 0

Rómsky holocaust (1)

Občianske združenie IN MINORITA a banskobystrické Múzeum SNP pripravili na piatok 1. augusta 2014 v priestoroch Pietnej siene múzea spomienkové stretnutie Ma bisterem! (Nezabudnime!). Svojou prítomnosťou ho poctil minister školstva Peter Pellegrini a ďalší významní hostia, mnoho Rómov i nerómov.

Cieľom projektu Ma bisteren! je pripomínať si príkoria spáchané na Rómoch počas druhej svetovej vojny. Išlo už o jeho 10.ročník. Hostí privítala Denisa Havrillová a  generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Za občianske združenie IN MIMORITA, ktoré vybudovalo 7 rómskych pamätníkov, pripomenula Zuzana Kumanová potešujúcu skutočnosť, že na túto spomienku za zavraždených Rómov v 2.svetovej vojne chodí čoraz viac Rómov, ale i nerómov.

Najviac Rómov zahynulo v koncentračnom tábore Osvienčim – Březinke, kde fašisti vyvražďovali celé rómske rodiny. Jeho bránami prešlo viac ako 21 tisíc ľudí. Pred likvidácii tábora v noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k splynovaniu 2.897 rómskych mužov, žien a detí.  Preto sa 2.august stal Pamätným dňom rómskeho holocaustu.

Minister školstva Peter Pellegrini k spomienke „Ma bisteren“ vo svojom prejave uviedol:

„Chcem vyjadriť presvedčenie, že naše školstvo musí podporovať vzdelávanie otvorené diskusie a exkurzie, hovoriť s mladými ľuďmi o udalostiach druhej svetovej vojny, ako bol aj holocaust Rómov. Našou povinnosťou je odovzdávať mladej generácii tieto historické skúsenosti, lebo len tak môžeme vychovať ľudí k tomu,  že nedovolia opätovné opakovanie chýb vedúcich k nástupu fašizmu a politického extrémizmu.“

Pellegrini sa vyjadril aj k tomu, že mnoho mladých ľudí poriadne nepozná nielen rómsky holokaust, ale ani SNP:

„Málo sa hovorí o rómskom holocauste, preto som prijal toto pozvanie, aby som svojou osobnou účasťou pozdvihol povedomie o tejto udalosti. Verím, že postupne sa takýchto pietnych spomienok bude zúčastňovať čoraz  viac ľudí. Práve prebieha novelizácia štátneho vzdelávacieho programu, kde sa vytvára priestor na zadefinovanie toho, v ktorom ročníku a v akom rozsahu budú školy povinné učiť žiakov o SNP tak, aby naozaj každý jeden absolvent vedel nielen to, ktorý dátum si má pamätať, ale aj čo bolo podstatou SNP.“

S prejavmi vystúpili zástupcovia Rady vlády pre národnostné menšiny, veľvyslanectva USA na Slovensku a SAV. Nádvorím Múzea SNP potom zneli nádherné tóny clivej melódie huslí a gitary v podaní mladých rómskych umelcov. Na záver hostia položili kvety a všetci prítomní červené karafiáty k pamätnej mramorovej tabuli s nápisom: „Obetiam rómskeho holocaustu  na Slovensku 1939-1945 MA BISTEREN!“

Spomienkové podujatie v Múzeu SNP sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci  programu Kultúra národnostných menšín 2014.

 

 

Fotogaléria: Ma bisteren

/album/fr-fotogaleria-ma-bisteren/fr-dubnica-nad-v-hom-r6399-r294-st-ir2-s600-jpg/ Pamätník v Dubnici nad Váhom - V areáli ZVS Holding a.s., sa nachádza cintorín s 26 pochovanými Rómami zo zaisťovacieho tábora. Pietny akt sa konal 23. februára 2007.Autorom pamätníka je sochár Ján Šicko, kovaný plot vyrobil umelecký kováč Pavol Rác. Pamä /album/fr-fotogaleria-ma-bisteren/fr-dun-streda-r1346-r771-st-ir2-s600-jpg/ Pamätník v Dunajskej Strede, ktorý odhalili 4. augusta 2006 z iniciatívy Inštitútu pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu. (Arnne Mann, Zuzana Kumanová/ In Minorita) Čítajte viac: https://romovia.sme.sk/c/6890336/toto-su-pamatniky-romskeho /album/fr-fotogaleria-ma-bisteren/fr-hanu-ovce-nad-top-ou-r7884-r500-st-ir2-s600-jpg/ Hanušovce nad Topľou - V rokoch 1941 - 1943 bolo v meste sídlo sústavy východoslovenských pracovných útvarov, v ktorých boli intervenovaní rómski muži. Pietny akt sa konal 17. februára 2006. Autormi pamätníka sú Ladislav Čisárik ml. a Alexander Reindl. Pa /album/fr-fotogaleria-ma-bisteren/fr-lutila-r8760-r933-st-ir2-s600-jpg/ Pamätník v Lutile - Z obce Lutila bolo v decembri 1944 deportovaných viac ako 40 miestnych Rómov, neskôr popravených na cintoríne v Dolnom Turčeku. Pamätník vznikol v rámci projektu Ma bisteren! neziskovej organizácie In Minorita. (Arnne Mann, Zuzana Kuma
/album/fr-fotogaleria-ma-bisteren/fr-nemeck-pam-tn-k-r9007-r74-st-ir2-s600-jpg/ Pamätník v obci Nemecká - V tamojšej vapenke počas vojny dochádzalo k hromadným popravám, medzi obeťami boli aj Rómovia. Pietny akt sa konal 15. decembra 2005. Autormi pamätníka sú akademickí sochári Jaroslava a Ján Šickovci. Kované prvky boli vyrobené v /album/fr-fotogaleria-ma-bisteren/fr-slatina-r9304-r118-st-ir2-s600-jpg/ Pamätník v Slatine - Na miestnom cintoine sa nachádza masový hrob. V roku 1944 bolo takmer 60 tamojších Rómov brutálne zavraždených nemeckou armádou.Lokalita leźala na hranici Slovenského štátu a vojnového Maďarska. Pietny akt sa konal 22. decembra 2006. /album/fr-fotogaleria-ma-bisteren/fr-zvolen-r4755-r666-st-ir2-s600-jpg/ Pamätník vo Zvolene - Na židovskom cintoríne v masových hroboch boli pochované obete represálií, medzi nimi aj Rómovia z neďalekých dedín. Autori pamätníka sú akademickí sochári Jaroslava a Ján Šickovci, kované prvky boli vyrobené v kováčskej dielni Róber