Moje slovo - môj hlas

05.04.2015 15:52

Moje slovo - môj hlas, Mlynčeky 3. 10. 2014

 

Moje slovo - môj hlas, Rakúsy 5.12.2014

Moje slovo - môj hlas, Prešov 7.12.2014

Moje slovo - môj hlas, Liptovský Mikuláš 18.12.2014

         

Moje slovo - môj hlas, Kežmarok 18.2.2015

Moje slovo - môj hlas, Podolínec 31.3.2015

Moje slovo - môj hlas, Krížová Ves 30.5.2015

Moje slovo - môj hlas, Košice, 24. 6. 2015

Moje slovo - môj hlas, Huncovce, 23. 10. 2015

Jednotlivé prezentácie sú detailne zdokumentované v rubrike:

https://www.kesaj.eu/aktuality/priprava-/prezentacie/