plánujeme

PROJEKTY KESAJ TCHAVE 2017

TAMERANTONG!

Dossier Slovaquie sl – kopie.docx (5398410)

La Tsigane de Lord Stanley – kopie.docx (3093792)

 

Uviesť našu hru La Tsigane de Lord Stanley vo Východnej Európe, bolo jednoznačným snom pre nás všetkých od jej samého počiatku v 2013. Ale museli sme nájsť otvorené okno, most cez ktorý prejsť s našou karavánou.

V januári 2016, majúc za sebou 30 repríz, na Národnej Scéne Théâtre-Sénart, stretávame Ivana Akimova, slovenského hudobníka, zakladateľa súboru Kesaj Tchave.

Šťastná to náhoda. Už dávno  sme počuli hovoriť o Kesaj Tchave a chceli sme ich stretnúť a spoznať.

Najprv preto, že legenda hovorí že ich vystúpenia sú ako ohromujúce a nezabudnuteľné ohňostroje nespútanej energie, a potom preto že tento súbor sa nám javí byť rómskym zrkadlom Tamerantong! Usporiadali sme umelecké stretnutia oboch súborov a stretli sme sa aj na scéne.

Ivan nám s nadšením vyprával o svojej domovine, Slovensku, o aktivitách ktoré tam rozvíja s mladými Rómami a o možnostiach ktoré by si predstavoval na uvedenie nášho predstavenia La Tsigane de Lord Stanley.

Takto sa nám otvorilo okienko na Slovensko.

Slovensko prevzalo v júli 2016 predsedníctvo Rady Európy, čo sa nám javí ako krásny symbol nádeje, fundamentálnej európskej multikultúrnej skúsenosti, ideálnej na vytvorenie základu bratských vzťahov medzi francúzskou a slovenskou mládežou.

Náš mladý herecký súbor pochádza z ľudovej kosmopolitnej štvrti, v ktorej žijú obyvatelia veľmi rôznorodého kultúrneho, sociálneho a náboženského pôvodu.   

V súčasnosti, keď násilie, xenofóbia, strach z druhého a zo zajtrajška útočia na naše demokracie a ohrozujú základnú myšlienku jednotnej bratskej Európy, tento ľudský príbeh, interkultúrny a umelecký môže byť dôkazom, že rôznorodosť  a priateľstvo medzi národmi sú opravdivou silou a bohatstvom našej Európy. Oni môžu zakotviť európsku mládež na platforme ktorá je jej: byť aktérmi európskeho projektu ktorý si dnes vyžaduje nové horizonty.

Náš zájazdový divadelný projekt je náročný a ctižiadostivý, sme odhodlaní ho uskutočniť lebo zodpovedá súčasnosti, načiera do problematiky rozdielnosti, strachu z iného a zo spolunažívania. Ďaleko od predsudkov a zvyčajných posolstiev masmédií, náš mladý herecký súbor, už len svojou fyzickou prítomnosťou, dáva pozitívnu víziu reality. Zájazd bude príležitosťou podeliť sa o svoje skúsenosti a podnietiť dialóg a stretnutia okolo týchto tématík s mladými Slovákmi.  

Súbor Tamerantong! je pripravený a odhodlaný podielať sa na projekte so všetkou svojou energiou, svojimi kompetenciami a skúsenosťami so zahraničných zájazdov. Plánujeme hrať naše predstavenie v Bratislave, v Košiciach a v Kežmarku.

Vystúpenia podnietia vzájomne obohacujúce stretnutia a výmeny. Ostatné chvíle zájazdu budú príležitosťou na prehĺbenie vzťahov medzi mladými Slovákmi a Francúzmi.

Putovanie okolo predstavenia La Tsigane de Lord Stanley je ponímané ako most medzi našimi dvomi krajinami. Most vybudovaný mladými slovenskými a francúzskymi občanmi, aby sa cítili súčasťou Európy v procese jej budovania.   

Christine Pellicane

Zakladateľka a riaditeľka divadelného súboru TAMÈRANTONG!

                                                                                Režisérka La Tsigane de Lord Stanley

 

Spolupráca so združením INTEREMEDES

https://assoc.intermedes.free.fr/

Misie civilnej francúzskej služby v združení  Intermédes

2 až 8 mesačné stáže v oblasti sociálnej terénnej práce, určené mladým ľuďom od 18 do 30 rokov.

Objektív: kultúrna mediácia v predmestiach so silnou kultúrnou a etnickou diverzitou. Pedagogické aktivity  s deťmi predškolského veku z komunít prisťahovalcov  z moslimského sveta. Pôsobenie v prostredí rómskych komunít z Balkánu. Umelecké aktivity na báze rómskej kultúry a identity. Diverzita ako zdroj vzájomného obohatenia a sociálneho vzostupu.

Založenie sesterskej skupiny Kesaj Tchave s deťmi z rómskych táborov okolia Paríža

Stáže jednotlivcov, menších skupín a celého kolektívu Kesaj Tchave