Pamätník v Dubnici nad Váhom - V areáli ZVS Holding a.s., sa nachádza cintorín s 26 pochovanými Rómami zo zaisťovacieho tábora. Pietny akt sa konal 23. februára 2007.Autorom pamätníka je sochár Ján Šicko, kovaný plot vyrobil umelecký kováč Pavol Rác. Pamä

Pamätník v Dubnici nad Váhom - V areáli ZVS Holding a.s., sa nachádza cintorín s 26 pochovanými Rómami zo zaisťovacieho tábora. Pietny akt sa konal 23. februára 2007.Autorom pamätníka je sochár Ján Šicko, kovaný plot vyrobil umelecký kováč Pavol Rác. Pamä