Projekt

 

Na tejto podstránke sa dozviete všetko o našom projekte 

 

VZDELANIE- PREDPOKLAD ZMENY

projekt je spolufinancovanýz Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu 

Slovenskej Republiky

 
 
 

                                                         

 

                                                            www.eeagrants.sk

 

Snažíme sa, aby ste sa k jednotlivým informáciám dopracovali čo najjednoduchšie a tak ich rozdeľujeme do jednotlivých podstránok. Dúfame, že sa Vám naše reportáže, informácie, zaujímavoti a stretnutia s mnohými obyvateľmi budú páčiť.

       

        Všetkým nám ide o jedno, aby sme nielen poukázali na význam vzdelania, 

ktorý mnohí Rómovia podceňujú, 

ale najmä o to, aby sme my Rómovia pochopili, 

že naša šťastnejšia a krajšia budúcnosť je iba v našich rukách a hlavách, 

a preto je veľmi dôležité vzdelávať sa, 

mať oči otvorené a nezabúdať na svoju identitu. 

                           

                                                                       

Program SK04 

 

Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie – oficálny slogan : 

 

„Vzdelanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“ 

„Education of Roma, on Roma and for Roma“ 

 

 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » 

Saint Exupéry

"Čo sa týka budúcnosti, nejedná sa o to, aby sme ju predpovedali, ale o to, aby sme ju umožnili" Saint Exupéry

www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/roman-cina-cervenak-musime-zacit-sami-u-sebe-my-romove-jsme-ti-kteri-se-musi-zmenit-a-ne-vsichni-kolem-nas