Kesaj Tchave

 

 

"Čo sa týka budúcnosti, nejedná sa o to, aby sme ju predpovedali, ale o to, aby sme ju umožnili"

Saint Exupéry

 

Umenie nedokáže vykoreniť chudobu, ale môže prinavrátiť dôstojnosť a istotu, môže pomôcť znovuvytvoriť sociálne väzby. 

Prežívanie v prekérnosti núti sa sústreďovať výlučne na vitálne potreby. Neostáva už viac priestor pre kultúrne aktivity. 

Ale keď sme exkludovaný z kultúry, sme mimo spoločnosti. Kultúrna akcia umožňuje existovať osobám ako ľudským bytostiam. 

Vytvára identitu ktorá umožňuje vymaniť sa z hanby, prameňa izolácie.