Hanušovce nad Topľou - V rokoch 1941 - 1943 bolo v meste sídlo sústavy východoslovenských pracovných útvarov, v ktorých boli intervenovaní rómski muži. Pietny akt sa konal 17. februára 2006. Autormi pamätníka sú Ladislav Čisárik ml. a Alexander Reindl. Pa

Hanušovce nad Topľou - V rokoch 1941 - 1943 bolo v meste sídlo sústavy východoslovenských pracovných útvarov, v ktorých boli intervenovaní rómski muži. Pietny akt sa konal 17. februára 2006. Autormi pamätníka sú Ladislav Čisárik ml. a Alexander Reindl. Pa