Pamätník v Lutile - Z obce Lutila bolo v decembri 1944 deportovaných viac ako 40 miestnych Rómov, neskôr popravených na cintoríne v Dolnom Turčeku. Pamätník vznikol v rámci projektu Ma bisteren! neziskovej organizácie In Minorita. (Arnne Mann, Zuzana Kuma

Pamätník v Lutile - Z obce Lutila bolo v decembri 1944 deportovaných viac ako 40 miestnych Rómov, neskôr popravených na cintoríne v Dolnom Turčeku. Pamätník vznikol v rámci projektu Ma bisteren! neziskovej organizácie In Minorita. (Arnne Mann, Zuzana Kuma