K E S A J  T C H A V E

 

KESAJ TCHAVE – PASTVA PRE OČI

Kesaj Čhave, to nie je len šťastie môcť ich vidieť, 

to je jednoducho a proste šok, 

lebo všetko čo robia je krásne. 

Majú šialený rytmus, pýtame sa ako dlho to vydržia... 

ale oni vydžia! 

Show ktoré nám ponúkajú, je dlhá, 

ale pritom ani sekundu sa nenudíme. 

Sú perfektným liekom proti šedivosti a smútku tohto sveta. 

Po ich zhliadnutí sa cítime v zaľúbenom stave, 

už nikdy by sme ich nechceli opustiť.

 Všetci by ich mali videť, všetkým by bolo lepšie!

Alexander Romanes, riaditeľ Cirque Romanes, Paríž, Francúzsko, 2009

 

 

 

                                                             
 

 

fr-fr.facebook.com/Kesaj-Tchave-192204584153545/

kesaj.blogspot.sk/

sokesaj.blogspot.sk/

myspace.com/kesaj.tchave