K E S A J  T C H A V E

fr-fr.facebook.com/Kesaj-Tchave-192204584153545/

kesaj.blogspot.sk/

sokesaj.blogspot.sk/

myspace.com/kesaj.tchave

KESAJ TCHAVE – PASTVA PRE OČI

Kesaj Čhave, to nie je len šťastie môcť ich vidieť, 

to je jednoducho a proste šok, 

lebo všetko čo robia je krásne. 

Majú šialený rytmus, pýtame sa ako dlho to vydržia... 

ale oni vydžia! 

Show ktoré nám ponúkajú, je dlhá, 

ale pritom ani sekundu sa nenudíme. 

Sú perfektným liekom proti šedivosti a smútku tohto sveta. 

Po ich zhliadnutí sa cítime v zaľúbenom stave, 

už nikdy by sme ich nechceli opustiť.

 Všetci by ich mali videť, všetkým by bolo lepšie!

Alexander Romanes, riaditeľ Cirque Romanes, Paríž, Francúzsko, 2009

 

Umenie nedokáže vykoreniť chudobu, ale môže prinavrátiť dôstojnosť a istotu, môže pomôcť znovuvytvoriť sociálne väzby

Prežívanie v prekérnosti núti sa sústreďovať výlučne na vitálne potreby. Neostáva už viac priestor pre kultúrne aktivity. 

Ale keď sme exkludovaný z kultúry, sme mimo spoločnosti. Kultúrna akcia umožňuje existovať osobám ako ľudským bytostiam. 

Vytvára identitu ktorá umožňuje vymaniť sa z hanby, prameňa izolácie. 

                                                             

"Energií nabitá podívaná se 45 lidmi na pódiu 

je díky absenci falešného patosu přesným opakem folkloristické choreografie, 

vše probíhá v závratném tempu na hraně fyzických možností."

P. Doružka, Rock & All Magazine, september 2016