Ľudské práva

 
Lidská práva chrání život a důstojnost každého člověka. V různých částech světa čelí lidé útlaku, potýkají se s perzekucemi, pronásledováním, šikanou či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám; jsou diskriminováni kvůli své rasové příslušnosti, sexuální orientaci, náboženskému vyznání či na základě pohlaví a genderu. Vzdělání v oblasti lidských práv podněcuje zájem o spravedlivý a rovnocenný přístup ke každému člověku kdekoli na světě.
 
 
 

Jenica & Perla

Rozálie Kohoutová / Česká republika, Francie / 2014 / 60 min. / titulky

S taneční skupinou Kesaj Čhave se probojovaly až do soutěže Slovensko má talent. Pak se ale obě romské dívky vrátily domů. Sedmnáctiletá Jenica, původem z Rumunska, v Paříži cílevědomě kráčí za snem stát se kadeřnicí a začlenit se do většinové společnosti. Její kamarádka Perla, která žije v osadě v podhůří Vysokých Tater, propadá na základní škole a ke „gádžům“ je nedůvěřivá. Svou budoucnost vidí každá jinak, při tanečním vystoupení však obě nachází to, co jim je společné. Jaké jim jejich okolí dává šance?

Doporučená aktivita: Rozmanitá třída (90 min.)

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí důležitost vzdělání a vliv prostředí na život člověka. V průběhu aktivity se zamýšlí nad motivací ke vzdělávání, faktory, které ji ovlivňují, ale i nad pozitivy a negativy, která přináší multikulturní prostředí.

Informační texty: Otázky a odpovědi