Rezidencie

Počas svojho pôsobenia Kesaj Tchave iniciovalo viacero rezidencií, ktoré boli realizované v spolupráci s francúzskymi partnermi.

Rezidencie sú vždy príležitosťami ako sa bližšie zoznámiť s našimi partnermi a priateľmi, ako spolupracovať s miestnou mládežou a v neposlednom rade poskytujú aj priestor na zapojenie do našich aktivít detí rumunských rómskych migrantov ktorí prebývajú na území Francúzska. 

Rezidencie umožňujú hlbšie sa ponoriť do práce s kolektívom, zamerať sa viac na výchovnú stránku pobytu. Keď sú súčasťou dlhých koncertných šnúr, tak poskytujú vzácny odpočinkový čas medzi jednotlivými vystúpeniami a umožňujú celému kolektívu načerpať čerstvé sily.

2006 - Rezidencia Commana (Bretónsko) 2 - 9.4. 2006

2008 - Rezidencia v Autrans (Vercors) 18.6. -23.6. 2008

2008 - Rezidencia v Rennes (Bretónsko) 15.11. -21.11. 2008

2009 - Rezidencia v  Silkeborgu (Dánsko) 15.5. - 24.5. 2009

2009 - Rezidencia v  Autrans (Vercors) 22.7. - 30.7. 2009

2010 - Rezidencia v  Budurease (Rumunsko) 1.4. - 6.4. 2010

2010 - Rezidencia v Cirkuse Romanes (Paríž) 24.12. - 2010 - 5.1. 2011

2011 - Rezidencia v  Decazeville 28.6. -2.7. 2011

2011 - Rezidencia na ostrove Groix (Bretónsko) 25.7. - 28.7. 2011

2012 - Rezidencia v Moulin le Conte (Nogent le Rotrou) 5.4. -8.4. 2012

2013 - Rezidencia v  Rennes (Bretónsko) 25.4. - 31.4. 2013

2015 - Rezidencia v Buno,  Gennevilliers 9.5. - 14.5. 2015

2015 - Rezidencia v Buno,  Gennevilliers 20.7 - 24.7. 2015

2015 - Rezidencia v la Morliere, Ogres de Barback, 24.7 - 31.7. 2015

2016 - Rezidencia v Buno, 17.2 - 22.2. 2016

2016 - Résidencia v Buno, 6.5. - 8.5. 2016

2016 - Résidence v Buno, 23 - 26.6. 2016

2016 - Résidence v Angers, 27 juin - 3 juillet 2016

2016 - Résidence v Rudolstadte, 4 - 10.7. 2016

2016 - Rezidencia v Buno, 13 - 18 november 2016

2017 - Rezidencia v Buno, 4 - 11 júl 2017

2017 - Rezidencia v Detve, 8 - 10 september 2017