Tsuzamen

 
Chœur d'enfants - Saison 22-23 | Maison de la Radio et de la Musique
Krásny projekt, na ktorom sme mali tú česť, aj keď len okrajovo, ale predsa, spolupracovať. Okteto Sirba, zložené z hudobníkov Parížskeho symfonického orchestra, s týmto CD zaznamenáva hudbu národov postihnutých genocídou... Židia, Arméni, Rómovia. My sme sa podieľali na prepise textov rómskych piesní, ktoré bude spievať Detský spevácky zbor Parížskeho orchestra
Nebolo to až také zložité, väčšina piesní pochádza z nášho regiónu, ale trochu sme sa predsa len "zapotili" , rómske texty nie sú vždy celkom jednoznačné... Nasledoval nácvik výslovnosti cez videokonferenciu s jednotlivými zložkami Detského zboru Parížskeho orchestra. Výsledok nás samých prekvapil. Asi stovka detí zo zboru ktoré sa nácviku zúčastnili zvládli texty bravúrne. A aj melódie. Hudobné spracovanie oktetom Sirba, interpretácia a úpravy sú obdivuhodné. Premiéra bude 6 februára vo Philharmonie de Paris (Grande salle Pierre Boulez).