en-Naše úspechy

Kronika vystúpení, účinkovania a významných podujatí súboru od svojho vzniku až po súčasnosť

23/12/2014 19:51
KESAJ TCHAVE     rok 2000 Kežmarok – november – založenie súboru   rok 2001 Kežmarok – námestie Kežmarok – ZŠ, Hradné námestie KOŠICE  – Divadlo SMER Kežmarok – námestie, trhy Kežmarok – Medzinárodný deň matiek Kežmarok – sčítanie ľudu 2001 BRATISLAVA – IV. Medzinárodný Festival...