Foto kalendár 2018 júl - december

 
 
pondelok, 31 december
nedeľa, 30 december
sobota, 29 december
piatok, 28 december
skúška
répete
štvrtok, 27 december
streda, 26 december
utorok, 25 december
pondelok, 24 december
nedeľa, 23 december
sobota, 22 december
piatok, 21 december
štvrtok, 20 december
streda, 19 december
utorok 18 december
upratovanie
rangement
pondelok, 17 december
skúška
répete
nedeľa, 16 december
sobota, 15 december
skúška
répete
piatok, 14 december
skúška
répete
štvrtok, 13 december
streda, 12 december
príchod domov pred polnocou
arrivée a la maison avant minuit
utorok, 11 december
pratanie na zámku
rangement au chateau
vystúpenie v Pléssis-Robinson
spectacle a Pléssis-Robinson
odchod domov
retour au pays
stretnutie s Monikou v Remeši
rencontre avec Monique a Reims
pondelok, 10 december
dielne stepovania s Roxanou vo Flamnco France
ateliers de stepdance avec Roxana au Flamenco France
turistika Paríž
visite de Paris
stretnutie a predstavenie s Tsuica v Konzervatóriu v Clamarte
rencontre et intervention avec Tsuica au Conservatoire de Clamart
nedeľa, 9 december
skúška s Aven Savore v Buno
répetition avec Aven Savore a Buno
sobota, 8 december
vystúpenie v Cirkuse Rajganawak v Saint Denis
spectacle au Chapiteau Rajganawak a Saint Denis
piatok, 7 december
príchod do Zámku Buno v Gironville
arrivée au Chateau de Buno a Gironville
štvrtok, 6 december
účinkovanie na Zámku Zbiroh
spectacle au Chateau de Zbiroh en Tchéquie
odchod na zájazd
départ en tournée
streda, 5 december
utorok, 4 december
skúška
répete
pondelok, 3 december
Nikolae dostal diplom odborného vychovávateľa
Nicolae a recu le diplôme d´éducateur spécialisé
nedeľa, 2 december
Premietanie reportáže za Arte a konferencia
Projection du reportage d´Arte et conférence
sobota, 1 december
piatok, 30 november
štvrtok, 29 november
skúška
répete
streda, 28 november
utorok, 27 november
skúška
répete
pondelok, 26 november
nedeľa, 25 november
sobota, 24 november
skúška
répéte
Výstava Johanna Le Berra, o komixe Kesaj Tchave v spolupráci s CCFD
Expo Tsiganes, le paradis des yeux, de Johann Le Berre, en partenariat avec le CCFD
piatok, 23 november
návšteva z Prahy
návšteva z Detského Domova
visite de Prague
visite de l´Orphelinat
skúška
répete
štvrtok, 22 november
streda, 21 november
utorok, 20 november
pondelok, 19 november
skúška
répéte
nedeľa, 18 november
sobota, 17 november
Natáčanie filmu posol od Ivana Ostrovského v Žehre
Tournage du film Le Messager d´Ivan Ostrochovský a Žehra
skúška
répete
piatok, 16 november
štvrtok, 15 november
Wapikoni
Stretnutie s Manon Barbeau, prezidentkou Wapikoni, organizáciou zaoberajúcej sa s pôvodnými obyvateľmi Kanady
Rencontre avec Manon Barbeau, présidente de l´association Wapikoni, travaillant avec les amérindiens du Canada
streda, 14 november
utorok, 13 november
návšteva prezidenta SR Andreja Kisku, na ZŠ Galaktická v Košiciach
pondelok, 12 november
nedeľa, 11 november
sobota, 10 november
skúška
répete
piatok, 9 november
štvrtok, 8 november
streda, 7 november
utorok, 6 november
skúška
répete
pondelok, 5 november
nedeľa, 4 november
sobota, 3 november
 
 
 
piatok, 2 november
 
 
štvrtok, 1 november
streda, 31 október
skúška
répete
utorok, 30 október
pondelok, 29 október
nedeľa, 28 október
sobota, 27 október
piatok, 26 október
Deň úcty starším
Journée de respect aux anciens
Stráne pod Tatrami
štvrtok, 25 október
streda, 24 október
utorok, 23 október
skúška
répete
pondelok, 22 október
nedeľa, 21 október
sobota, 20 október
skúška
répete
piatok, 19 október
štvrtok, 18 október
streda, 17 október
utorok, 16 október
pondelok, 15 október
nedeľa, 14 október
sobota, 13 október
upratovanie, pranie, maľovanie
rangement, lessive, peinture
piatok, 12 október
skúška
répéte
štvrtok, 11 október
streda, 10 október
skúška
répete
utorok, 9 október
skúška
répete
pondelok, 8 október
skúška
répete
nedeľa, 7 október
sobota, 6 október
piatok, 5 október
štvrtok, 4 október
skúška
répete
streda, 3 október
utorok, 2 október
pondelok, 1 október
nedeľa, 31 september
sobota, 29 september
  
skúška
répete
piatok, 28 september
štvrtok, 27 september
    
skúška
répete
streda, 26 september
utorok, 25 september
skúška
répete
pondelok, 24 september
nedeľa, 23 september
sobota, 22 september
piatok, 21 september
štvrtok, 20 september
skúška
répete
streda, 19 september
utorok, 18 september
skúška
répete
pondelok, 17 september
nedeľa, 16 september
Kláštorné dni, Červený Kláštor
sobota, 15 september
piatok, 14 september
štvrtok, 13 september
skúška
répete
streda, 12 september
utorok, 11 september
skúška
repete
pondelok, 10 september
nedeľa, 9 september
sobota, 8 september
piatok, 7 september
štvrtok, 6 september
skúška
répete
streda, 5 september
utorok, 4 september
pondelok, 3 september
nedeľa, 2 september
sobota, 1 september
upratovanie
ménage
piatok, 31 augusta
skúška
répete
štvrtok, 30 augusta
streda, 29 augusta
utorok, 28 augusta
pondelok, 27 augusta
návšteva kozáckej skupiny Voľnyj Don
visite du groupe kosaque Volnyj Don
skúška
répete
nedeľa, 26 augusta
sobota, 25 augusta
 
Deň národov a národností, Vranov nad Topľou
Journée des nations et minorités nationales
piatok, 24 augusta
skúška
répete
štvrtok, 23 augusta
Vernár
 
streda, 22 augusta
utorok, 21 augusta
skúška
répete
Vernár
pondelok, 20 augusta
skúška
répete
nedeľa, 19 augusta
Vernár
sobota, 18 augusta
príchod do Popradu na letný tábor vo Vernári
arrivée a Poprad des jeunes de l´école de Košice pour le camp d´été a Vernár
piatok, 17 augusta
skúška
répéte
štvrtok, 16 augusta
skúška
répéte
streda, 15 augusta
skúška
répete
utorok, 14 augusta
skúška
répete
pondelok, 13 augusta
nedeľa, 12 augusta
sobota, 11 augusta
piatok, 10 augusta
skúška
répete
štvrtok, 9 august
streda, 8 august
utorok, 7 august
pondelok, 6 august
skúška
répete
nedeľa, 5 august
sobota, 4 august
 
svadba v Hniezdnom, Nashville
mariage a Hniezdne, Nashville
piatok, 3 august
štvrtok, 2 august
"Ak sa svet teraz nezmení, ak svet neotvorí svoje okná a dvere, ak nebude budovať mier - naozajstný mier - tak aby moje pravnúčatá mali nádej žiť v tomto svete, tak potom nie som schopná povedať prečo som prežila v Osvienčime, Bergen-Belsene a Ravensbrucku." Ceilja Stojka
« Si le monde ne change pas maintenant, si le monde n’ouvre pas ses portes et fenêtres, s’il ne construit pas la paix – une paix véritable – de sorte que mes arrière-petits-enfants aient une chance de vivre dans ce monde, alors je suis incapable d’expliquer pourquoi j’ai survécu à Auschwitz, Bergen-Belsen et Ravensbrück. » Ceija Stojka
streda, 1 august
utorok, 31 júl
skúška
répete
pondelok, 30 júl
nedeľa, 29 júl
participation de 4 de nos jeunes au projet Dikh the na bister a Auschwitz
sobota, 28 júl
piatok, 27 júl
skúška
répete
štvrtok, 26 júl
streda, 25 júl
skúška
répete
utorok, 24 júl
skúška
répete
pondelok, 23 júl
nedeľa, 22 júl
sobota, 21 júl
piatok, 20 júl
štvrtok, 19 júl
streda, 18 júl 
utorok, 17 júl
pondelok, 16 júl
photo reportage de Jean Barak a Lonica et Rakúsy
nedeľa, 15 júl
Francúzi, majstri sveta vo futbale
sobota, 14 júl
Ambassade de France, Bratislava
piatok, 13 júl
...to je pravda, ale čo sa týka fotografií, nie je na škodu uviesť odkiaľ pochádzajú, kto je na nich a kto je autorom...
záber publikovaný na blogu bez uvedenia týchto náležitostí. Fotka z nášho účinkovania v Svojanove...
štvrtok, 12 júl
streda, 11 júl
utorok, 10 júl
pondelok, 9 júl
nedeľa, 8 júl
sobota, 7 júl
Eliška má narodeniny, 1 rok
l´anniversaire d´Eliška, 1 an
piatok, 6 júl
štvrtok, 5 júl
Cyrilometodské slávnosti pod hradom Ľubovňa
Les Fetes de Cyrille et Méthode a Stara Ľubovňa
streda, 4 júl
utorok, 3 júl
návšteva u Číňanky v Telgárte
visite chez La Chinoise, a Telgart
pondelok, 2 júl
skúška
répete
nedeľa, 1 júl