Fotokalendár január - jún 2024

 
samedi, 17 février
piatok, 16 február
štvrtok, 15 február
mercredi, 14 février
mardi, 13 février
pondelok, 12 február
nedeľa, 11 február
samedi, 10 février
piatok, 9 február
štvrtok, 8 február
mercredi, 7 février
mardi, 6 février
pondelok, 5 február
nedeľa, 4 február
samedi, 3 février
vendredi, 2 février
štvrtok, 1 február
streda, 31 január
Večerné spravodajstvo na RTVS, reportáž o dokumentárnom filme Doda Banyaka o Kesaj Tchave
Les infos du soir sur la TV nationale slovaque, reportage sur le documentaire de Dodo Banyak - Kesaj Tchave
mardi, 30 janvier
lundi, 29 janvier
dimanche, 28 janvier
sobota, 27 január
piatok, 26 január
jeudi, 25 janvier
mercredi, 24 janvier
utorok, 23 január
pondelok, 22 január
dimanche, 21 janvier
sobota, 20 január
piatok, 19 január
jeudi, 18 janvier
streda, 17 január
utorok, 16 január
lundi, 15 janvier
nedeľa, 14 január
samedi, 13 janvier
piatok, 12 január
jeudi, 11 janvier
streda, 10 január
utorok, 9 január
lundi, 8 janvier
nedeľa, 7 január
sobota, 6 január
vendredi, 5 janvier
štvrtok, 4 január
streda, 3 január
mardi 2 janvier
pondelok, 1 január