Foto kalendár 2018 január - jún

 
utorok, 17 
Živá kniha, Prešov
Présentation, spectacle, débat a Prešov
pondelok, 16 apríl
nedeľa, 15 apríl
sobota, 14 apríl
skúška 
répete
piatok, 13 apríl
skúška
répete
štvrtok, 12 apríl
streda, 11 apríl
utorok, 10 apríl
skúška
répéte
pondelok, 9 apríl
nedeľa, 8 apríl
sobota, 7 apríl
skúška
répéte
piatok, 6 apríl
skúška
répéte
štvrtok, 5 apríl
streda, 4 apríl
skúška
répete
utorok, 3 apríl
pondelok, 2 apríl
nedeľa, 1 apríl
sobota, 31 marec
piatok, 30 marec
štvrtok, 29 marec
skúška
répete
streda, 28 marec
utorok, 27 marec
pondelok, 26 marec
nedeľa, 25 marec
sobota, 24 marec
piatok, 23 marec
skúška
répete
štvrtok, 22 marec
streda, 21 marec
utorok, 20 marec
pondelok, 19 marec
nedeľa, 18 marec
sobota, 17 marec
piatok, 16 marec
štvrtok, 15 marec
streda, 14 marec
utorok, 13 marec
pondelok, 12 marec
nedeľa, 11 marec
sobota, 10 marec
piatok, 9 marec
skúška
répete
štvrtok, 8 marec
streda, 7 marec
skúška
répete
utorok, 6 marec
pondelok, 5 marec
nedeľa, 4 marec
sobota, 3 marec
piatok, 2 marec
štvrtok, 1 marec
streda, 28 február
skúška
repéte
utorok, 27 február
pondelok, 26 február
nedeľa, 25 február
sobota, 24 február
piatok, 23 február
štvrtok, 22 február
streda, 21 február
utorok,  22 február
 
Konferencia Rómovia – skrytý tromf slovenského  pracovného trhu. osvedčené príklady z praxe. Francúzska ambasáda, Univerzitná knižnica v Bratislave

Conférence "Les roms – atout pour le marché du travail slovaque - exemples de Bonnes pratiques". Salle de conférence de la BiBliothèque universitaire, Bratislava 

pondelok, 19 február
nedeľa, 18 február
sobota, 17 február
skúška
répéte
piatok, 16 február
Jenica et Perla au Cinéma 3 de Gardanne
skúška
répete
štvrtok, 15 február
streda, 14 február
skúška
répéte 
utorok, 13 február
pondelok, 12 február
nedeľa, 11 február
sobota, 10 február
skúška
répete
piatok, 9 február
skúška
répete
štvrtok, 8 február
streda, 7 február 
utorok, 6 február
pondelok, 5 február
nedeľa, 4 február
sobota, 3 február
piatok, 2 február
skúška
répete
štvrtok, 1 február
streda, 31 január
skúška
répéte
utorok, 30 január
pondelok, 29 január
nedeľa, 28 január
sobota, 27 január
Ples Dobrovoľného spolku hasičov zo Spišskej Soboty
Bal de l´Union des pompiers bénevoles de Spišská Sobota
piatok, 26 január
štvrtok, 25 január
skúška
répete
streda, 24 január
utorok, 23 január
skúška dievčatá
repete filles
pondelok, 22 január
nedeľa, 21 január
sobota, 20 január
skúška
répéte
piatok, 19 január
štvrtok, 18 január
skúška
répéte
streda, 17 január
utorok, 16 januar
skuska
repete
pondelok, 15 januar
nedela, 14 januar
sobota, 13 januar
skuska
repete
Résultat de recherche d'images pour
piatok, 12 januar
stvrtok, 11 januar
Nitra
streda, 10 januar
skuska
repete
utorok, 9 januar
pondelok, 8 januar
nedela, 7 janu
sobota, 6 januar
Résultat de recherche d'images pour
piatok, 5 januar
stvrtok, 4 januar
streda, 3 január
utorok, 2 január
pondelok, 1 január