Priestory

S priestormi boli vždy problémy. Nikdy sme nijaké nemali. Skúšali sme dlhé roky na chodbe obytného domu Heleniných súrodencov v Kežmarku. Ideálne to nebolo, chodba bola priechodná, ľudia zo zadného domu ju požívali na vchod a východ domov, kúrenie žiadne, podlaha betónová, a bezprostredná blízkosť obyvateľov, ktorým každodenné skúšky nemuseli byť akurát po vôli. Našťastie nedošlo k nejakým vážnym kolíziám, aj keď sa menšie problémy občas vyskytli. 
 
Podstatné je však, že sme sa mohli aspoň v takýchto podmienkách pravideľne stretávať a cvičť, a tak, v priestoroch zhruba 2,5m x 6m, sme strávili zhruba 10 rokov a dokázali sme urobiť našu "dieru do sveta". 
A za to patrí vďaka obyvateľom domu na Hradnej ulici 87/9, a najmä Margite a jej nebohému manželovi, Paľovi, ktorí nás pod svojou strechou prichýlili.
Spočiatku sme aj dúfali, že naša myšlienka nájde podporu u kompetentných úradoch... ale nakoniec sme sa museli vždy spoľahnúť len na seba. Aktuálne využívame školské priestory gymnázia. Škola sa síce trocha otriasa v základoch, obrazne aj naozaj... ale aspoň máme kde byť.... Nedávno sa síce nejaká anonymná osoba dostavila a hneď nám hrozila hygienou, políciou a kto vie čím ešte, ak neprestaneme skúšať... A pri tom sme boli poslednú dobu väčšinou preč, a keď aj skúšame, tak už bezprostredne v okolí nikto nie je. Že by koniec našej idyly? Kto vie? Pri skúškach neotvárame okná, dúfame, že ak by mal niekto nejaké výhrady, tak nájde guráž nám ich prísť priamo oznámiť. Susedia tvrdia že o ničom nevedia, uvidíme čo z toho bude...
 
Afficher l'image d'origine

                 

                                                                    

                                                                                                 
                                                                                   Vážený pán PhDr. Mgr. Ján Ferenčák,

                                                                                              primátor mesta Kežmarok

 

 

                                                                                                  V Kežmarku 22. 10. 2017

 

Vec: Žiadosť o prenájom priestorov pre tanečný súbor

 

       

Vážený pán primátor,

 

        v mene občianskeho združenia Kežmarský hlas si Vás dovoľujem osloviť s prosbou o pomoc v nasledovnej veci. Hľadám vhodné priestory na nácvik pre náš súbor Kesaj Tchave. Ako dozaista viete, súbor už dlhé roky pôsobí v Kežmarku a šíri dobré meno mesta doma i v zahraničí. Boli sme zastrešení v budove Súkromneho rómskeho  gymnázia, ale to muselo z prevádzkových dôvodov pozastaviť svoju činnosť a ocitáme sa teraz bez možnosti pokračovať v nácvikoch programov.

 

       Naše aktivity majú priamy dopad na desiatky detí a mladých ľudí, ktorí s nami zmysluplne využívajú svoj voľný čas. Preto by sme radi pokračovali v našej činnosti a úporne hľadáme priestory, ktoré by nás prichýlili. Ideálne by bolo mať k dispozícii väčšiu miestnosť, v ktorej by sme mohli uskutočňovať nácviky tanca a spevu a kde by sme mohli aj uskladniť naše kroje a hudobné nástroje. Aktuálne sme v krízovej situácii, keďže sa musíme v dohľadnej dobe vysťahovať. Preto sa na Vás obraciam s prosbou, či by sme nemohli aspoň dočasne použiť priestory Komunitného centra na Kostolnom námestí 1297/6 v Kežmarku.

 

        Ďakujem Vám

 

        S pozdravom                                                                                                

                                                                                               Ivan Akimov

                                                                        predseda občianskeho združenia Kežmarský hlas

                                                                                 umelecký vedúci súboru Kesaj Tchave

 

 

 

Koncom r. 2017, po zastavení činnosti Súkromného rómskeho gymnázia v Kežmarku, sa súbor ocitol takpovediac na ulici. Zrazu nebolo kde nacvičovať, kde uskladňovať kroje a nástroje, kde sa stretávať. Existencia súboru bola reálne ohrozená, bez nácvikových priestorov nie je predstaviteľné pokračovať v našich aktivitách. Mesto, ako zvyčajne, neodpovedalo kladne na našu prosbu o poskytnutie nejakých priestorov, bývalý rodinný dom Klempárovcov, v ktorom sme boli 10 rokov od našich začiatkov, už nie je k dispozícii, žiaľ, rodinné pomery sa zmenili v náš neprospech. Nakoniec sme sa dohodli s majiteľom budovy v ktorej sídilo Gymnázium, a prenajali sme priestory na prízemí, teda polovicu toho čo používalo Gymnázium. Samozrejme, nebolo ot zadarmo. Niet by partneriátu s CCFD, by sme o takej možnosti nemohli ani snívať. Tak, nesnívame, a pokračujeme na našej ceste, vďaka dobrým ľuďom z druhého konca sveta.