Školy

Takmer na každom z našich zájazdov máme aj vystúpenia na školách. Niekedy sú to priam rezidencie, ako v Rennes, keď dlhodobo spolupracujeme na spoločnom projekte s viacerými základnými školami, alebo len jednorazové akcie, keď v školskom prostredí predstavíme náš program. Je to vždy príležitosť ako sa v bezprostrednom kontakte lepšie spoznať, objaviť jeden druhého, zahrať si futbal, dať si spoločný olovrant alebo obed v školskej jedálni, proste stráviť spolu príjemné chvíle. 
Tak ako v škole v Clamart, na predmestí Paríža.
 
Špeciálna škola vo Svite, 12.11.2011
 

Muránska Dlhá Lúka

POZNÁTE KESAJ TCHAVE?

Vďaka môjmu článku „Ako sa to dá“ (v novinách Romano nevo ľil) sa so mnou skontaktoval pán Ivan Akimov. Balalajkár s ruskými koreňmi, človek s veľkým srdcom, ktorý hral v kaviarni na Eiffelovke, hral Delonovi aj monackému kráľovi.

26. marec 2012  

Človek, ktorý sa rozhodol svoj talent posunúť ďalej. Pracuje s rómskymi deťmi a môžete mi veriť, všetky ho rešpektujú a majú rady. A ako to viem? Tento charizmatický pán zaujímavého vzhľadu ma po prečítaní článku oslovil a ponúkol nám vystúpenie súboru Kesaj Tchave. Bola som poctená, pretože tento súbor mi nebol neznámy. O aktivitách Ivana Akimova a jeho manželky Heleny som sa dozvedela ešte minulý rok na slávnostnom odovzdávaní cien Gypsy spirit.
Od nášho prvého kontaktu neubehli ani dva týždne a práve túto nedeľu sa v našej obci, pre žiakov našej školy, uskutočnilo vystúpenie tohto súboru. Najprv sme sa predstavili s krátkym hudobným programom my im, a potom oni nám. Neviem, či dokážem nájsť to správne adjektívum na pomenovanie toho, čo sme videli a počuli. Neskutočné, rytmické, dynamické, farebné, emotívne, iskrivé…Neviem. Jednoducho som nevedela, kam skôr pozrieť. Na hudobníkov, chlapcov, či na dievčatá v úžasných kostýmoch. Boli všade. Raz boli hore na pódiu, vzápätí tancovali s nami, divákmi, ani na chvíľu sa nezastavili.
Viac ako hodinové vystúpenie nenechalo nikoho chladným.
Ivan Akimov je úžasný človek. Pracuje s deťmi z rómskych osád. Bez neho by sa tieto deti „stratili“ v dave. On im ponúka možnosť sa uplatniť. A čo podstatné ukázal našim deťom? Že sen sa môže stať skutočnosťou.

Mgr. Monika Podolinská

 

KROMPAŠSKÝ spravodajca

Deň Rómov oslávilo temperamentné vystúpenie súboru Kesaj Tchave

11 apríl 2013

Detský rómsky folklórny súbor KESAJ TCHAVE/DETI KESAJ z Kežmarku potešil v piatok 12. apríla svojím vystúpením všetkých prítomných v krompaš skom Dome kultúry.

Zúčastnili sa ho deti zo Špeciálnej základnej školy a zo Základnej školy na ulici SNP, ale aj primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, ďalšíreprezentanti mesta a tiež členky Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej apre rómsku komunitu, ktorá pôsobí pri mestskom zastupiteľstve. Im a vedúcemu oddelenia školstva Ing. Jánovi Znancovi patrí poďakovanie za zorganizovanie tohto milého podujatia, ktoré v spolupráci smestom pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Podľa predsedníčky komisie Oľgy Dzimkovej, ľutovať môžu deti zo škôl, ktoré sa neprišli pozrieť na temperamentné, srdečné a inšpirujúce vystúpenie Kežmarčanov.

Hoci všetci účinkujúci sú z osád, ich umenie iba pred pár dňami obdivovali počas zahraničného turné vo Francúzsku. Už tradične, 35 detí súboru absolvovalo tisíce kilometrov od Atlantiku po Stredozemné more a účinkovali aj vParíži, Rennes či Marseille. Hoci sa domov vrátili iba 8. apríla, práve na Deň Rómov, prišli nás potešiť aj do Krompách. Značná časť produkcie Kesaj Tchave je zameraná práve na školské publikum a aj tu ukázali, že s deťmi v hľadisku to vedia. Za

zmienku stojí, že deti zo súboru sa podieľali na natáčaní filmu Cigán od Martina Šulíka, ktoré prebiehalo v Richnave a v Krompachoch. Kto videl film, mal možnosť viacerých malých hercov spoznať na javisku. Aj podľa členky komisie Anny Mosinovej, bolo ich vystúpenie veľmi

motivujúce, najmä keď vedúci súboru Ivan Akimov pred žiakmi zdôraznil, že okrem tanečného a speváckeho umenia kladie u „svojich“ detí veľký dôraz na vzdelávanie. „Učiť sa, učiť sa, učiť sa,“ znelo z jeho úst opakovane. Súbor pôsobí v rámci Občianskeho združenia Kežmarský hlas, ktoré Ivan Akimov spolu s manželkou Helenou založili v roku 2000. Inšpirátorkou im pritom bola Anna Koptová, riaditeľka Nadácie „Dobrá rómska víla“z Košíc.

Súbor sa snažil osloviť mládež, koncentrovanú na rómskej ulici, zapojením do kultúrnych aktivít.

Práve hudba, tanec a spev sa stali prostriedkom pre nadviazanie komunikácie a zároveň začiatkom

rôznych vzdelávacích aktivít, od doškoľovania žiakov z nižších ročníkov, zdravotnú a hygienickú osvetu, až po občianske uvedomenie. „Všetky tieto aktivity sa stali prostriedkom pre rozvoj a

utuženie základných medziľudských vzťahov, ktoré doposiaľ úplne absentovali, a to aj v rámci takej malej komunity, akou je jedna mestská ulica. Skôr, ako riešiť problémy s majoritou, sme sa chceli otvorene pozrieť do našich vlastných radov a postupne sme sa snažili prekonávať naše vlastné predsudky voči nám samým,“ uviedol I. Akimov. Pripúšťa, že to nebolo jednoduché, ale nevzdávali sa. Dnes sa môžu pochváliť aj gymnáziom, na ktorom deti zo súboru študujú. „Je to

riadne gymnázium iba s tou výnimkou, že k maturitným predmetom patrí rómsky jazyk. Nesnažíme sa ich naturel maskovať ani potláčať. Keď majú prestávky, tak nechávame priechod ich temperamentu, ale keď musia pracovať, tak sme na nich prísni,“prezradil I. Akimov, ktorý sa u detí teší obľube, ale aj veľkému rešpektu. Ako povedal, pobadal, že deti samé cítia, že potrebujú

disciplínu a stanovenie istých mantinelov. „Vsadili sme na mládež, na deti. Oni sú hnacou

silou všetkých našich aktivít. Dokážu to, čo si my, nechtiac uväznení vo vlastných stereotypných predstavách, ani nevieme predstaviť.

Iniciátormi, tvorcami a aktérmi umeleckej výpovede sú v prvom rade deti. Ich prirodzená spontánnosť, hravosť anespútaná radosť z účinkovania, to sú ich hlavné tromfy pri interpretácii rómskej hudby. Neudržiavajú nejakú domnelú tradíciu, alebo folklór. Oni tou tradíciou a folklórom bytostne sú,“

dodal.

Viera Horniaková

 

 

Aktualita: Dva úžasné dni

... a hektické zároveň. Dva dni plné zaujímavých aktivít, rozhovorov, fotografovania, hudby a tanca. Opäť nás po krátkom čase navštívili naši vzácni hostia a priatelia z Trnavy a z Kežmarku.

V piatok sme mali tú česť privítať súbor Kesaj Tchave. Najviac sme sa tešili na temperamentných tanečníkov a spevákov, ktorí sa pripravujú pod vedením pána Ivana Akimova a jeho manželky Heleny. Bolo to už ich druhé vystúpenie v našej obci. Len tí, čo pracujú s rómskymi deťmi, vedia, čo táto práca obnáša. Celému súboru patrí náš hlboký obdiv za to, čo nám predviedli. Priateľský futbalový zápas a emotívna rozlúčka pri autobuse - to bola už len čerešnička na torte.

Ďakujem všetkým, ktorí prišli a pomohli. Silný zážitok pre tých, ktorí boli pri tom. Každá minúta strávená s našimi priateľmi, bola pre nás nezabudnuteľná. Kedy sa stretneme najbližšie, nevieme. Možno o mesiac, možno o rok, to nie je podstatné. No vieme určite, že ani jeden z nás tak skoro nezabudne.

M. Podolinská

Základná škola Muránska Dlhá Lúka, 28. 04. 2014

 

 
 

Kultúrne vystúpenie ,,Kesaj tchave“

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sme sa 26.4. 2016 zúčastnili kultúrneho vystúpenia v Hranovnici, kde mali naši žiaci možnosť vidieť zaujímavé predstavenie rómskeho tanečného súboru Kesaj tchave z Kežmarku pod vedením pána Ivana Akimova. Vystúpenie plné temperamentu, rómskeho tanca, spevu a hudby, v závere ktorého si mali možnosť spoločne s účinkujúcimi na pódiu zatancovať, bolo pre žiakov neopakovateľným umeleckým zážitkom. 

 

     

Špecialna Škola Spišský Štiavnik

Fotogaléria: Školy: Angers, 27.6.2016

Lycée St Louis Ste Marie de Gignac, 24 máj 2018