RENNES 2013

 
 
Rezidencia v Rennes, na jar r. 2013, bola mimoriadne vydarená po všetkých stránkach. Výchovnej, ľudskej, umeleckej. 
Bola už tretiou v poradí, ktorú sme uskutočnili v Rennes, ale prvou, realizovanou so všetkým čo k tomu patrí.
Predchádzali jej náročné prípravy, ktoré zabrali takmer dva roky. Podieľalo sa na nich združenie Yepce, spevácky zbor Tete a l´Est a Dom kultúry MJC Bréquigny. Rezidencia vychádzala so spoločného hudobného vzdelávacieho projektu "Detváky na Východ", koncipovaného uvedenými partnermi a troma základnými školami z Rennes, ktorý je zverejnený nižšie.
Výsledkom bol nadmieru vydarený pobyt v Rennes, umelecké dielne ktorých sa zúčastnilo približne 90 detí z troch tried spomínaných škôl.
Pobyt a reakcie žiakov sú zdokumentované v PDF dokumente "Rezidencia v Rennes"
 
 
 
 

Rennes – školské vystúpenie pre školu Torigné, MJC Bréquigny, 25 mars 2013

Paris – Tchiriclif, zahájenie Rómskeho kočovného kultúrneho strediska,  Cirkus Romanes, 25 marec 2013

Rennes – dielne so školou Torigné, verejné predstavenie v MJC Bréquigny, 26 marec 2013

Rennes – vystúpenie a debata v  Lycée Émile Zola, 27 mars 2013

Rennes – dielne a vystúpenie pre CVČ, bal, disco boum tsigane, 27 mars 2013

Rennes – projekcia a débata „Rómovia v škole?“, 27 mars 2013

Rennes – dielne a vystúpenie v škole Jacques Prévert, FR3, 28 mars 2013

Rennes – intevencia v teréne Kočovníkov, 28 mars 2013

Rennes – stretnutie a skúška so zborom Tetes a l´Est, 28 mars , 2013

Rennes – vystúpenie v Gymnáziu Jacques Prévert, 10 h, 29 mars 2013

Rennes – dielne a vystúpenie s žiakmi školy Jacques Prévert, 29 mars 2013

Rennes – vystúpenie v MJC Bréquigny, 30 mars 2013

Rennes – nahrávka v   MJC Bréquigny, 31 mars 2013

 

 

Rennes 2013