Tlač

„Lásku môže dostať len ten, kto ju sám dáva.“

Tak znie motto Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj z Košíc, vedenej rodáčkou z Kežmarku, Annou Koptovou. V rámcii osvetových akcií pre rómsku mládež zriadila nadácia začiatkom školského roka v Kežmarku detský rómsky folklórny súbor. Pán riaditeľ ZŠ Hradné námestie Mgr. Forberger pohotovo vyšiel v ústrety a ochotne poskytol priestory na nácvik. Vďaka prirodzenému talentu detí a trpazlivosti ich inštruktorov sa súbor pomerne rýchlo vypracoval a po prvá raz sa predstavil na Vianočnom trhu v Kežmarku. Naposledy súbor vystupoval v divadelnom štúdiu Smer v Košiciach, kde sa začiatkom apríla konalo diskusné stretnutie popredných slovenských médií a prednostu Krajského úradu v Košiciach Ing. Vranovského na tému: Vzdelávanie rómskej mládeže. Deti Kesaj Kežmarok svojim vystúpením prispeli k dobrej atmosfére tohto podujatia a priniesli svojou prítomnosťou svedectvo o ciltlivom a kultúrnom prístupe k tejto problematike v Kežmarku. Deti a rodičia sa chcú poďakovať najmä primátorovi Kežmarku Ing. Františkovi Grohoľovi a telovýchovnej jednote za prispenie finančných prostriedkov na dopravu do Košíc. Bez ich pochopenia by sa tento zájazd nemohol uskutočniť a deti by boli ochudobnené o krásny zážitok. Ešte raz srdečná vďaka.

Kežmarok, 25 apríl 2001

 

 

„Lásku môže dostať len ten, kto sám lásku a pomoc dáva.“

Toto posolstvo nadácie DOBRÁ RÓMSKA VÍLA KESAJ KOŠICE prezentoval súbor Deti Kesaj z Kežmarku na medzinárodnom festivale destských folklórnych súborov BRATISLAVA 2001, ktorý sa uskutočnil 21. – 24. júna v hlavnom neste Slovenska.

Spoločenskú záštitu nad týmto podujatím prevzali minister kultúry Milan Kňažko, primátor mesta Bratislava Jozef Moravčík a Folklórna únia na Slovensku. Tieto štyri dni boli pre deti z KESAJ veľmi náročné, ale hreje ich pocit, že ich vystúpenia diváci obdarúvali veľkým búrlivým potleskom a preto vedia, že zanechali po sebe v Bratislave veľmi dobrú vizitku.

Deti Kesaj by sa chceli poďakovať týmto sponzorom: Ľubomír Lipták, potraviny na Hlavnom námestí 25, SAD š.p. Kežmarok. Srdečná vďaka

Kežmarok, 19. Júla 2001