2002

Kežmarok – ZŠ Hradné námestie

Kežmarok – SOU poľnohospodárske

POPRAD – Deň Rómov

Vikartovce – Deň Rómov

PREŚOV Slovenský Rozhlas, nahrávka – 15.05.2002

Kežmarok – Prehliadka tanečných s speváckych súborov – 24.05.2002

SPIŠSKÁ STARÁ VES– Zamagurské Folklórne Slávnosti

ČERVENÝ KLÁŠTOR – Zamagurské Folklórne Slávnosti – 14. – 16.06.2002

Kežmarok – Kultúrny dom

 

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Karviná – III. Karvinský Rómsky Festival – 28. – 29.06.2002

SLOVENSKO

 

KEŽMAROK – Festival Rómskej Kultúry Horného Spiša – 18.07.2002