Tlač

Z rozhlasu na plť

Aj takto by sa dalo vystihnúť časť podujatí, ktorých sa zúčastnili členovia súboru „Deti Kesaj“ z Kežmarku v poslednom období.

Tento detský súbor (12 členná vokálna skupina) v máji nahral piesne v Slovenskom rozhlase v Prešove a o pár týždňov nato sa už deti plavili na pltiach dolu Dunajcom v rámci Zamagurských folklórnych slávností, ktorých sa súbor zúčastnil. Počas celého roka sa súbor zúčastňuje rôznych kultúrnych podujatí, festivalov, seminárov v spolupráci s občianskym združením KĽÚČ. Nácviky súboru prebiehajú na ZŠ Hradná.

Deti súboru sa zapojili do medzinaárodného projektu FOTO-IDENTITA, ktorý bol pod záštitou Európskeho fondu pre mládež, EST, UNISSAT a nadácie Kesaj z Košíc. Pod vedením francúzskeho fotograga mohli deti zrealizovať fotografie a podať tak svedectvo o ich pohľade na mesto v ktorom žijú. Vrúcny vzťah ku Kežmarku si uchováva aj riaditeľka nadácie Kesaj a vedúca kancelárie právnej ochrany etnických menšín z Košíc, kežmarská rodáčka Anna Koptová. Práve ona bola iniciátorkou založenia súboru. Pri aktivitách súboru boli  i riaditeľka okresného úradu práce D. Maňasová, osvetové stredisko v Poprade, p. Husárová, p. Švedlár. Do aktivít združenia patrí aj seminár Tolerancia k menšinám, ktorý prebiehal v júni, a bol určený pre miestnych mienkotvorcov v rámci programu Phare.

Tam, kde sa nájdu ľudia dobrej vôle sa dá spraviť niečo v prospech toho druhého. Našťastie v Kežmarku takýto ľudia sú a patrí im naša vďaka.

Kežmarské noviny, august 2002

 

 

Deti Kesaj s Vierou Bílou na festivale v Karvinej

Nie každému sa pošťastí účinkovať v programe s hviezdou. Členom detského súboru Deti Kesaj z Kežmarku sa v lete splnil dávny sen. Na festivale v Karvinej vystupovali spolu s Vierou Bílou, známou rómskou speváčkjou, ktorá v poslednom čase viac spieva v zahraničí ako doma v Čechách. Stretnutie s Vierou na pódiu a spoločné fotografovanie bolo pre kežmarské deti skutočným sviatkom. Jednoducho zážitok na celý život. Leto 2002 sa zapíše do kroniky súboru aj ďalším významným počinom. Deti pozval Slovenský rozhlas do svojho štúdia, aby tu nahrali svoj spevácky repertoár. A tak dnes v éteri možno počuť aj hlasy kežmarských slávikov.

Sam adaj, september 2002