Tlač

 

Deň Rómov: Hudba, spev, tanec a dobrá nálada

..Radostnú atmosféru vytvoril šestnásťčlenný detský folklórny súbor (DFS) Kesaj z Kežmarku, ktorý vedie Helena Akimová. Známymi rómskymi piesňami, akými sú O poštaris avel, či Evo soske mange fotka rozospievali nie jedny ústa v sále...

Tatranský Korzár, 31.4.2003

 

 

Deti Kesaj vo Francúzsku

Detský rómsky folklórny súbor „Deti Kesaj“ z Kežmarku sa vydal opäť na cesty. Tentoraz to bolo Francúzsko, oblasť Nancy a Štrasburgu. Tam sa konal v meste Tomblaine festival „Aux actes citoyens!“ (K činu občania!). Vedenie súboru je nesmierne rado, že práve v tejto, pre Slovensko historickej dobe, keď občania svojimi činmi môžo tvarovať budúcnosť svojej vlasti, sa súbor zúčastnil podujatia, ktoré svojim názvom práve k takýmto činom vyzýva. A že by to bolo veľa na obyčajný rómsky súborík? Členovia tohto kolektívu napriek ich mladému veku svojou aktovotou napĺňajú zmysel onoho „K činu občania“!“

Deti Kesaj trávia svoj voľný čas zmysluplne a výsledok ke krásny umelecký zážitok, o ktorý sa dokážu podeliť so svojim publikom. A že šli práve do Štrasburgu prezentovať svoje umenie? Už je to tak, že Rómovia sú od nepamäti paneurópskym národom a v ich umeleckej tvorivosti je zhrnuté mnohé z európskeho kultúrneho dedičstva. Ako nám spomína historička, Dr. Barátová, Kežmarok bol odjakživa mestom rôznych národností a etník. Nie je tomu inak ani dnes. Preto je normálne, že Kežmarok išiel prostredníctvom svojich „Detí Kesaj“ do Štrasburgu.  Ceníme si kladný a vecný prístup primátora Ing. Šajtlavu, ktorý dokázal, že je mužom činu a osobne nám pomohol pri vybavovaní sponzorskej pomoci vo forme potravinových balkíčkov od firiem Pekárne Gros, Podtatranské hydinárne a Podtatranské mliekárne, za čo im touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

Zásluhou vedúceho občianskeho združenia Kežmarský hlas Dušana Sýkoru sa dvadsať detí zo Základnej školy Hradné námestie, ale prevažne zo Špeciálnej školy v Kežmarku mohlo úspešne prezentovať na spomínanom divadelnom festivale. A to neilen na pódiových vystúpeniach, ale boli príkladom aj v správaní. Okrem vystúpení na festivale, ktorý brala i televízia a na ktorpom boli ako jediný zahraničný súbor, prezentovali tunajšiu kultúru aj v divadlách a na školách. Vedenie súboru i touto cestou vyslovuje poďakovanie starostovi mesta Tomblaine, p. Feronovi za pozvanie a starostlivosť o súbor počas festivalu.

Kežmarské noviny, Humeník, jún 2003

 

 

...Strhujúci záver festivalu pripravil kežmarský folklórny súbor Deti Kesaj.

Podtatranské noviny, 29.7.2003