Paríž

 Parížský zájazd od pondelka  27 marca do soboty, 1.ého apríla 2006


pondelok 27 marec
Clamart
10h30  Centre socioculturel du Pavé Blanc, školské vystúpenie
14h00  Centre socioculturel du Pavé Blanc, školské vystúpenie

utorok 28 marec
Bois-Colombes
10h00  Salle Jean Renoir , školské vystúpenie
14h00  Salle Jean Renoir, školské vystúpenie
Clamart
19h00 Centre socioculturel du Pave Blanc, Innauguration de la Quinzaine
           Culturelle de Clamart 
streda 29 marec
Puteaux
14h30  Théatre des Hauts-de-Seine, svystúpenie pre Centrum Voľného Času
 
štvrtok 30 marec
Bois-Colombes
10h00   Salle Jean Renoir, vystúpenie pre školy
 
piatok 31 marec
Paris 19e
18h00 Etudes Tsiganes, Posedenie, video-premietanie, prezentácia aktivít Kesaj a prejektov s Fnasat

sobota 1 príl
Montreuil
15h00 CASA – PARIS, vystúpenie pre širokú verejnosť, CASA-PARIS