Foyers Ruraux

Cruas – večerné vystúpenie, 9 júl 2011

Crépy en Valois – Festival  Chant libre, Abaye du Lieu Restauré, 10 júl 2011

www.kesaj.eu/fr/projekt/kesaj/festivals/chant-libre/

Montreuil – mini residencia a vystúpenie v Ecodrome, Murs à Pêches, 11 júl 2011

Paris debata a vystúpenie pri prezentácii  Etudes Tsiganes, Le Vent se léve, 12.7.2011

Rolampont – Caravanes et Jardins, vystúpenie, 14 júl 2011

Donzy le National – Caravanes et Jardins, 15 júl 2011

Cluny – stretnutie s mladými európanmi vo Vysokej škole inžinierstva, 16.7.2011

Béchy – Caravanes et Jardins, prázdninový tábor, dielne, vystúpenia, 18, 19  júl 2011

vimeo.com/33973052

Poussay – vystúpenie CFFR, 20 júl 2011

Tomblaine – vystúpenie pre  Centre aéré, 22 júl 2011

Saint Denis – stretnutie táborísk St. Denis, 24 júl 2011