Régis Marzin

 
Régis fait partie de ceux qui nous ont vu a l´Olympia. Heureusement. Il est passé par la un peu par hasard, et nous a laissé d´excellentes photos et un article tout aussi intéressant...
 
Régis je jedným z tých ktorí nás videli v Olympii. Stavil sa tam tak trochu náhodou, ale spravil nám úžasné fotky ako i nemenej zaujímavý článok...
 
Avant, je revenais à pied de la manifestation des burkinabé-e-s fêtant la chute de leur dictateur détesté, très concentré sur cette victoire, et je suis arrivé à l'Olympia, où j'ai été pris dans une chaleur tropicale tout à fait parisienne.
Les ados de 
Kesaj Chavé étaient surexcité-e-s, ils et elles ont finis par exploser la chose de leur folie spectaculaire! Il y a eu le n'importe quoi le plus génial que j'ai jamais vu et entendu! sans aucun rapport avec les belles danses des rroms qu'ils et elles auraient pu nous montrer, juste un concentré de couleurs, de gesticulations impudentes et de bonheur ! à réveiller Guy Debord de sa tombe !
Après, à peine guéri d'un rhume, à la fin de plus d'un mois sans repos, j'étais épuisé... je me disais que je n'arriverais pas  à me lever pour aller au Père Lachaise le lendemain, à l'inauguration de la stèle de la mairie de Paris en souvenir des victimes du génocide des Tutsi du Rwanda. Je savais que les Ogres s'intéressaient au Rwanda, à la vérité et à la justiceaprès le génocide, mais je n'y pensais pas, je me disais juste que si j'avais retrouvé de l'énergie grâce au concert, alors je devais l'utiliser pour me lever lendemain. Tant et si bien que ma fatigue disparut.
Régis Marzin
(Article écrit et publié le 2 novembre 2014)
 
 
30 október 2014, Paríž, Ogres de Barback majú 20 rokov
 
20-e výročie skupiny les Ogres de Barback v Olympii ( 20 ans des Ogres de Barback), na to tak skoro nezabudnem! Výnimočný koncert, jedinečný v svojom žánri, nezatriediteľný, pre všetky chute, všetky generácie, v stále sa meniacich náladách, do poslednej chvíle uchvacujúci. Ani neviem ktorý dojem mám viac vyzdvihnúť, medzi pesničkami pre deti spievaných deťmi, či francúzskymi šlágrami starých rodičov, alebo smutnými, jemnými nápevmi, či chorálom dychovky Eyonlé z Béninu, La rue Kétanou, a predovšetkým hudobno-tanečná rómska skupina Kesaj Tchave zo Slovenska vo finále! To bolo proste úžasné, veselé, pastva pre sluch a pre oči, plné vášne, vzbury, energie, mladosti a nehy.
 
Práve som sa vracal peši z manifestácie burkinabéanov oslavujúcich pád ich nenávideného diktátora.  Plne sústredený na túto udalosť som prišiel do Olympie, kde som sa zas vhupol do čisto parížskej tropickej horúčavy.
 
Mlaďáci z Kesaj Čhavé  boli totálne nažhavení, a nakoniec ich ohurujúci ošiaľ vyhodil všetko do vzduchu! Bol to najbláznivejší a najgeniálnejší chaos aký som kedy videl a počul, bez akéjkoľvek súvislosti s peknými rómskými tančekmi ktoré by nám mohli ponúknuť. Bol to koncentrát farieb, necudného pôvabu a šťastia! To by prebralo aj mŕtveho!
 
Potom, po prechodenej chrípke, po mesiaci bez odpočinku, som bol úplne vyšťavený... vravel som si že sa neprinútim ráno vstať aby som išiel na Père Lachaise na odhalenie pamätníka (inauguration de la stèle de la mairie de Paris ) obetiam genocídy Tutsiov v Rwande. Viem že Ogry sa zaujímaju o Rwandu ( Rwanda,) o pravdu a spravodlivosť ( vérité et à la justice ) po genocíde, ale nemyslel som na to, povedal som si len že ak som sa opäť nabil energiou vďaka koncertu, tak ju musím použiť aby som vstal z postele na druhý deň. A všetka moja únava sa pominula.
 
(Písané a publikované 2-ého novembra 2014)

 

Fotogaléria: Régis Marzin