Vráťme sliepky

Spravodajstvo

 
Skupina Kesaj Čhave v Paríži podporila protest francúzskych Rómov nazvaný Vráťme sliepky
Ivan Akimov 
| 7. 3. 2010
ROMEA/RPA

Versailles/Košice 7. marca (RPA) – Francúzska únia rómskych združení (UFAT) zorganizovala začiatkom marca 2010 manifestáciu nazvanú Vráťme sliepky pred sochou Ľudovíta XIV. vo Versailles neďaleko Paríža. Vo Francúzsku sa kočovným Rómom v minulosti, ale ešte aj dnes hovorí „zlodeji sliepok“. Podobné predsudky, ale aj konkrétne diskriminačné legislatívne opatrenia dodnes sužujú život francúzskych kočovníkov – Gens du Voyage.

Najproblémovejším je pre nich zákon o kočovaní, podľa ktorého môžu kočovníci prechodne zaparkovať svoje karavany len na miestach na to určených, ktoré však ani zďaleka nie sú všade k dispozícii a nezodpovedajú ich potrebám. De facto sú tak nútení byť väčšinou v ilegalite, ak chcú vôbec žiť a existovať svojím spôsobom života. K tomu sa pridružuje neslávne známy zákon o cirkulácii, ktorý im dáva za povinnosť každé tri mesiace hlásiť sa na polícii a žiadať potvrdenie o pobyte.
 
Manifestácia bola zorganizovaná formou recesie, keď pred sochou kráľa Ľudovíta XIV. pred Versailleským zámkom (vo Versailles prebieha súd proti spomínaným zákonom) sa zišli kočovníci so svojimi karavanmi, aby tak symbolicky vrátili po stáročia kradnuté sliepky okoloidúcim občanom (mrazené kurčatá a jedna sliepka boli venované na dobročinné účely). Skupina Kesaj Čhave zo Slovenska zorganizovala ešte 11. decembra 2009 manifestáciu v podobnom duchu, keď na námestí Trocadéro v Paríži usporiadala tzv. Deň bez žobrania. Využila túto príležitosť a svojou prítomnosťou, ale i spevom a tancom podporila francúzskych Rómov v ich spravodlivom proteste.V dňoch 24. februára–2. marca 2010 sa opäť zúčastnila skupina Kesaj Chave (13 členov) zájazdu do Francúzska, kde usporiadala sériu tvorivých umeleckých dielní v rómskych táboriskách v okolí Paríža. Ich vyvrcholením bol dobročinný koncert 2. marca v Montreuil za účasti popredných hviezd francúzskej hudobnej populárnej scény a približne 60 účinkujúcich z radov mladých rumunských Rómov. Výťažok z koncertu pôjde na podporu aktivít s touto populáciou.

Rómsky súbor Kesaj Čhave má sídlo v Kežmarku. Detský folklórny rómsky súbor patrí medzi najlepšie súbory tohto druhu na Slovensku. V súbore účinkujú deti z rómskych osád z okolia Kežmarku. Za 10 rokov existencie precestoval celú Európu. Pripravujú sa v maximálne neprimeraných podmienkach, skúšali už v starom hangári na družstve, v telocvični, v rómskych osadách pod holým nebom. Napokon zostali v chodbe rodinného domu bez kúrenia, len s čiastočne zakrytým stropom, čo sú absolútne nevyhovujúce priestory pre 50 členov súboru. Napriek tomu oslňujú publikum Európy a svojim divákom prinášajú kus naturálnej rómskej kultúry.


Foto: Kesaj Čhave

 

 

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services
 

Francouzská unie romských sdružení (UFAT) uspořádala před sochou Ludvíka XIV ve Versailles nedaleko Paříže začátkem března 2010 manifestaci nazvanou "Vraťme slepice". Ve Francii se kočovným Romům v minulosti, ale ještě i dnes říká "zloději slepic". Podobné předsudky, ale i konkrétní diskriminační legislativní opatření dodnes sužují život francouzských kočovníků - Gens du Voyage.

Nejproblémovější je pro ně zákon o kočování, podle kterého mohou kočovníci přechodně zaparkovat své karavany pouze na místech k tomu určených, které však ani zdaleka nejsou všude k dispozici a neodpovídají jejich potřebám. De facto jsou tak nuceni být většinou v ilegalitě, pokud chtějí vůbec žít a existovat svým způsobem života. K tomu se přidružuje nechvalně známý zákon o cirkulaci, který jim dává za povinnost každé tři měsíce hlásit se na policii a žádat potvrzení o pobytu.

Manifestace byla uspořádána formou recese, když před sochou krále Ludvíka XIV před Versailleské zámkem (ve Versailles probíhá soud proti zmíněným zákonům) se sešli kočovníci se svými karavany, aby tak symbolicky vrátili po staletí kradené slepice kolemjdoucím občanům (mražená kuřata a jedna slepice byly věnovány na dobročinné účely).

Skupina Kesaj Čhave ze Slovenska zorganizovala ještě 11. prosince 2009 manifestaci v podobném duchu, kdy na náměstí Trocadéro v Paříži uspořádala tzv. Den bez žebrání. Využila tuto příležitost a svou přítomností, ale i zpěvem a tancem podpořila francouzské Romů v jejich protestu.

Ve dnech 24. února - 2. března 2010 se opět zúčastnila skupina Kesaj Chave (13 členů) zájezdu do Francie, kde uspořádala sérii tvůrčích uměleckých dílen v romských kempech v okolí Paříže. Jejich vyvrcholením byl dobročinný koncert 2. března v Montreuil za účasti předních hvězd francouzské hudební populární scény a přibližně 60 účinkujících z řad mladých rumunských Romů. Výtěžek z koncertu půjde na podporu aktivit s touto populací.

Romský soubor Kesaj Čhave má sídlo v Kežmarku. Dětský folklorní romský soubor patří mezi nejlepší soubory tohoto druhu na Slovensku. V souboru účinkují děti z romských osad z okolí Kežmarku. Za 10 let existence procestoval celou Evropu. Připravují se v problematických podmínkách, zkoušeli už ve starém hangáru na družstvu, v tělocvičně, v romských osadách pod širým nebem. Nakonec zůstali v chodbě rodinného domu bez topení, pouze s částečně zakrytým stropem, což jsou absolutně nevyhovující prostory pro 50 členů souboru. Nicméně oslňují publikum Evropy a svým divákům přinášejí kus pravé romské kultury.

Zdeněk Ryšavý, Ivan Akimov, překlad