Školské knihy

Jedno z najväčších francúzskych vydavatelstiev školských kníh, Belin, publikuje vo svojej učebnici pre technické lýceá, kapitolu s úryvkami z "Les Nouvelles d´Alain", v ktorej rozoberá postup autorov, ich metodiku, aby svojimi výtvarnými prostriedkami znázornili  výchovný a kultúrny postup a metodiku vedenia Kesaj Tchave pri uplatňovaní svojich princípov kultúrno - sociálnej osvety, ktorú aplikujú v teréne s rómskymi deťmi z osád okolia Kežmarku a s deťmi rómskych migrantov z Balkánu s ktorými sa stretávajú na svojich potulkách po Západnej Európe. Učebnica je adresovaná pre 2 triedy technických lýceí zameraných na audiovizuálnu a grafickú komunikáciu.