TIGANES, LE PARADIS DES YEUX

(Cigáni, raj pre oči)

 
Táto výstava je pre nás jedinečnou z viacerých dôvodov. Je vynikajúco skoncipovaná a taktiež vynikajúco zrealizovaná. Je interaktívna, sú v nej kreslené obrázky, fotografie, videá, hudba, veľkoplošné výkresy. Všetko to je výsledkom spolupráce rôznych autorov, špičkových odborníkov v svojich oblastiach.
Výstava má za zámer priblížiť divákovi tvorivý proces autora komixu o Kesaj Tchave, Johanna Le Berra. Vskutku, hodnoverne a pútavo znázorňuje celý tvorivý procesus od udalosti ktorá sa udial v súbore, cez jej prerozprávanie formou korešpondencie, alebo aj priamej účasti autora na udalosti, až po konečný výsledok, príbeh ktorý je zapísaný v jednej z kapitôl komixu. Výstava vznikla ešte pred publikáciou komixu, ale už mala veľký úspech a ohlas u divákov. Po publikácii komixu, v r. 2018, výstava pokračuje ešte intezívnejšie cestovať po rôznych kútoch Francúzska a láka ešte väčší počet návštevníkov. 
V našich zemepisných šírkach bola výstava prezentovaná najprv v Brne, v Múzeu Rómskej kultúry, a následne v Bratislave, v priestoroch Galérie Francúzskeho Inštitútu.
 
Pre nás má výstava aj jedinečný citový rozmer. Tak ako komix, aj výstava, a všetky jej exponáty, zaznamenáva s neuveriteľnou presnosťou našu vlastnú históriu, všetko je zaznamenané a opísané neuveriteľne hodnoverne, presne tak ako sa to naozaj udialo... Veľmi nás teší, že aj pre divákov je táto výstava, tento príbeh, pútavý, a že má čo povedať aj nezasvätenému, náhodnému divákovi, ktorý nás nepozná a nie je nijako na nás viazaný... 
 
 
Interaktívna výstava grafických prác Johanna Le Berra, vzťahujúcich sa ku jeho komixu Tsiganes, paradis des yeux. 
 
Výstava zaznamenáva pracovný a tvorivý postup autora na komixu. Spolu s kresbami sú vystavené aj fotografie a videá rôznych autorov.
 
 
 

Výstava komiksových ilustrácií výtvarníka Johanna Le Berre s pôvodným názvom „Cigáni, raj pre oči“ znovu vykresľuje každodenný život detí zo skupiny Kesaj Čhavév priebehu posledného desaťročia.

Táto výstava umožňuje objavovať proces tvorby komiksu a zároveň sa ponoriť do dobrodružstva súboru Kesaj Čhavé.

Autor ponúka muzeálnu scénografiu. Prehliadka začína v umelcovom ateliéri. Ďalej Johann Le Berre predstavuje komiksové pasáže spoločne s originálnymi kresbami a farebnými zväčšeninami v rytme kľúčových epizód jeho komiksu. Svoje kresby priamo konfrontuje s originálnymi dokumentami (fotografiami, videami....), ktoré inšpirovali jeho prácu o kultúre Rómov.

Autor sa pri príprave tohto výstavného projektu spojil s viacerými umelcami z francúzskho mesta Rennes, aby spoločne ponúkli rôzne uhly pohľadu na rómsku tématiku. Títo umelci sa spojili okolo súboru Kesaj Čhavé a jeho projektu integrácie rómskej mládeže. Každý z nich prináša svoj vlastný pohľad na tému miesta Rómov v európskej spoločnosti a na kultúrnu a sociálnu problematiku s tým spojenú.

Do prípravy výstavy Johanna Le Berre sa zapojil nasledujúci kolektív umelcov z francúzskeho mesta Rennes:

Marie-José a Claude Carret

Fotografie:

- Marie-José a Claude Carret, fotografi z mesta Rennes navštevujú Slovensko a Českú republiku pravidelne od 80. rokov 20. storočia, pričom sa sústreďujú najmä na fotografiu z prostredia Rómov. 

Okrem fotografií prezentovaných v rámci výstavy Johanna Le Berre ponúkajú vo Francúzskom inštitúte aj svoju výstavu „Naše putovania Cigániou“.

Videá:

Výstava je na viacerých miestach doplnená projekciou dokumentárnych videí:

Simon Coss, režisér z mesta Rennes pre túto výstavu natočil interview s Johannom Le Berreom v jeho ateliéri ako i rozhovor medzi ilustrátorom a Ivanom Akimovom. Video bolo natočené na Slovensku v septembri 2014.

Sébastien Fraboulet

Sébastien Fraboulet, videoumelec združenia Yepce, navrhol audiovizuálnu inštaláciu pripomínajúcu umelcov ateliér.

Každá kapitola komiksu je ozvučená jednou piesňou,Sébastien Fraboulet ponúka jej videoklipovú verziu.

Ako ozvena k témam výstavy sú prezentované i úryvky z televíznych reportáží o súbore Kesaj Tchavé : reportáž TV Arte o rómskej škole ktorú deti zo súboru navštevujú, reportáž TV France 3 Bretagne Ouest o turné súboru v Rennes v roku 2008, ...

 

 

romovia.sme.sk/c/20069556/subor-kesaj-chave-vystavuje-vo-francuzskom-institute.html

institutfrancais.sk/aktuality/345/vystava-kesaj-chave/

frrsi.rtvs.sk/clanky/Culture-histoire/97077/kesaj-tchave-entoure-des-artistes-francais