Mondes Tsiganes

 
 
Výstava "Mondes Tsiganes" (Rómske svety), poriadaná Múzeom Imigrácie na Porte Dorée, bola jedným z významných kultúrnych počinov parížskej sezóny 2018. Už samotné miesto, Múzeum Imigracie, dávalo celému podujatiu výnimočný cveng. Múzeum, inštalované v priestoroch bývalého Múzea Kolónií, pochopiteľne, už dávno zatvoreného, ale vo veľkej paráde znovuotvoreného ako Múzeum Imigrácie, aby zosobňovalo francúzske vysporiadanie sa so svojou nie slávnou koloniálnou minulosťou. Alebo aspoň pokus o ...
Miesto veľkolepé, politicky a spoločensky absolútne "inn", aj výstava sa niesla v tom duchu, "inn". Moderne, priam avantgardne koncipovaná výstava mala náležitý ohlas a publikum sa v hojnom počte prišlo pozrieť na prierez jedného storočia rómskeho sveta, alebo rómskych svetov, keďže autorský zámer bol veľkolepý, a dá sa povedať, že aj úspešne zrealizovaný. Až na jedneho autora, ktorý zámerne prekročil hranice dôstojnosti, a zneužil intimitu extrémne marginalizovanej rodiny v svoj vlastný prospech. Spôsobil tým pomerne veľký škandál, s mediálnou odozvou, ... ale asi o to tu išlo, hlavne aby sa o tom hovorilo a písalo...
Našťastie naše pôsobenie v tomto "evenmente" bolo úplne mimo týchto extravgancií. Boli sme pozvaní ako súčasť sprievodneho  kultúrneho programu, a všetko bolo na patričnej, vysokej profesionálnej úrovni. Prijatie, pohostenie, propagácia, a dovoľujem si tvrdiť, že aj naša produkcia spĺňala parametre zodpovedajúce výnimočnosti hosťujúcej inštitúcie. Výnimočný zážitok.
 
 
 

Késaj Tchavé

Samedi 2 juin à 19h

Cette troupe de chant et de danse réunit une vingtaine de jeunes artistes roms. Entraînés par le bouillant Ivan Akimov, ils transmettent leur culture et leur soif de vivre partout en Europe.

©  Thomas Berard

« Késaj Tchavé », ou les « enfants de la fée », en langue romani, est une plongée dans la culture tsigane offerte par de jeunes artistes rom, réunis par la musique au-delà de leurs difficultés sociales.

Le poète tsigane Alexandre Romanès parle d'eux ainsi : « après les avoir vus, on se sent dans un état amoureux, on aimerait ne plus les quitter. Tout le monde devrait les voir, le monde irait mieux ! »

Le répertoire, fait sur-mesure, est composé, selon leurs affinités, de leurs chansons roms préférées, souvent des tubes du répertoire actuel tsigane, mais également de textes plus traditionnnels.

Ivan Akimov est un musicien qui fuit la Tchécoslovaquie pour la France en 1968, après le Printemps de Prague. Revenant sur sa terre d’origine avec sa femme Helena, il parcourt les bidonvilles des pays d’Europe de l’Est et fonde en 2000 le groupe Kesaj Tchavé, composé d’enfants roms en grande difficulté sociale. Tout d’abord groupe de soutien parascolaire, il devient rapidement un ensemble de chant et de musique rom. Âgés de 6 à 25 ans, les jeunes artistes expriment avec spontanéité toute leur joie d’être sur scène et offrent une plongée dans la culture tsigane.