Koledy a vinše

Koledi the vinši

 

Vešeste, vešeste, valasi

Vešeste, vešeste, valasi!

Maj labol pr´amaro salašis?

Loša bare pen sikhaven,

u kada sumnal lošaren,

džan-phiren, phralora, sig´oda,

te džanas savore pal oda.

 

Užaren amen, lačhe phralora,

devleskre urňaľon voďora.

„Ašar Devles“ jon giľaven,

smirom manušenge anen,

čirikle šukate giľaven,

ando Betlehemos vičinen.

 

Do hory, do lesa, valasi

Do hory, do lesa, valasi!

Snáď horí v tom našom salaši?

Radosť veľká sa zjavuje

a tento svet potešuje,

kráčajte, bratkovia, rýchlo tam,

aby ste zjavili všetko nám.

 

Počkajte nás, milí bratkovia,

nebeskí lietajú duchovia.

„Sláva Bohu“ prespevujú,

pokoj ľuďom ohlasujú,

vtáčkovia prekrásne spievajú

a do Betlehema volajú.

 

Anas nevipen

Anas tumenge nevipen

das  amen te koľedinel,

ča amendar na daran,

vudar amenge phuteren.

 

Na sam imar čhave cikne,

kaj amen maro te den,

bobaľki amen na chaha

pendechora phageraha.

 

Imar amen džas tumendar,

po baro drom amen das,

vaš o denipena paľikeras,

sasťipen, bacht vinšinas.

 

Nesieme vám novinu

Doniesli sme vám novinu,

prišli sme k vám na koledu,

ale sa nás neľakajte,

do izby nás zavolajte.

 

Nie sme my už chlapci malí,

že by ste nám chleba dali,

opekance jesť nechceme,

oriešky tĺcť budeme.

 

Už sa od vás odberáme,

bo ďalekú cestu máme,

za dary vám ďakujeme,

zdravia, šťastia, vinšujeme.                                                                                 

 

Karačoňakero vinšos

Vinšinas, vinšinas pre svato Viľija,

kaj t' aven saste sar andro paňi o mačhe,

o Del tumen te adinel,

te dživen jekh avreha

sar odi kaľi phuv le kale mareha.

 

Vianočný vinš

Višujeme, vinšujeme na Vianoce,

aby ste boli zdraví ako ryby v rieke,

nech vás Boh žehná,

žite jeden pre druhého,

ako čierna zem s čiernym chlebom.

 

Karačoňakero vinšos      

Pencele, encelen,

vinšolinav sasťipen,

sastipen trastuno,

mi tumenge o čare na pukinen,

o lanci na čhingeren,

o tovera lačhes čhinen,

o graci na mosaren,

te šaj saste phiren

andre buťi raťaha,

mi tumenge chirchil barol,

mro per leha čaľol,

te phirav mra pheňaha

po chirchil le goneha.

 

Vianočný vinš

Cencele, cencele,

vinšujem vesele

zdravíčko z ocele,

aby sa vám hrnce, misky nepukali,

reťaze netrhali,

sekery netupili,

nekazili grace,

aby ste mohli zdraví chodiť

včasráno do práce,

ťaby sa vám hrach rodil,

aby som ja naň chodil,

s kabelkou, s kapsičkou

aj s mojou sestričkou.

 

Lačhi raťi, sentno raťi

Raťori sentňori,

raťori sentňori,

sa sovel, lošanel,

sa sovel, lošanel,

paš leste duj džene bešen,

le sentne čhavores ikeren,

o gulo Ježiško sovel,

ňebiko čhavo sovel.

 

Raťori setňori,

ma na som korkori,

maľarenge dine nevipen,

so pe luma nipi vakeren,

o Kristus adaj hi ma,

lošanel celi luma!

 

Raťori sentňori!

Šukar muj, sentno muj,

ma oj lačhipen čhitkerel,

o jilo  lumake davkerel,

devliko čhavo adaj,

kamiben anďa adaj.

 

Tichá noc, svätá noc

Tichá noc, svätá noc!

Všetko spí, všetko sní,

sám len svätý bdie dôverný pár,

stráži Dieťatko nebeský dar.

Sladký Ježiško spí, sní,

nebeský tíško spí, spí.

 

Tichá noc, svätá noc!

Anjeli zleteli,

najprv pastierom podali zvesť,

ktorá svetom dnes dáva sa niesť:

Kristus, Spasiteľ je tu,

Tešiteľ sveta je tu!

 

Tichá noc, svätá noc!

Nežná tvár, lásky žiar

božský rozsieva v jasličkách tam:

bije záchranná hodina nám

v tvojom zrodení, Boh, Syn,

Ježiško, Láska, Boh, Syn!

 

Nevo berš k´amende avľa

O nevo berš k´amende avľa,

o phuroro bovestar tele geľa,

Martinko oleske na paťalas,

kaj o phuroro ada kerďahas.

 

Rok nový zas k nám prišiel

Rok nový zas k nám prišiel,

starý ňaňo z pece zišiel.

Martinko tomu neveril,

že by to ňaňo urobil.

 

Niposkero vinšos

Vinšinas tumenge Nevo berš,

maľa pherďi žitkoha,

pe dvora bale-guruvňa

pašoda sasťipen,

ake sa beršeha

šero bijo dukha.

 

Ľudový vinš

Vinšujeme vám Nový rok –

aby kvitlo pole žitkom,

dvor dobytkom,

k tomu zdravia veľa,

aby vás po celý rok

hlava nebolela.

 

Vinšinas tromaha

Vinčinas tromaha

savorenge lošaha,

gadženge gono

pherdo po dumo,

pastirenge kaša

guruvňenge paša,

balenge žaluďa

thulenge avena.

 

Vinšujeme smele

Vinšujeme smele

všetkým vesele,

sedliakom vrece

plné na plece,

pastierom kaše

a kravám paše,

sviniam žaluďu,

že tučné budú.

 

Vinši pe Patraďi

Veľkonočné vinše

Šunen, mačhe, thule mačhe,

des korbača les bokeľa.

Phenel kadlec the kadlečka

mi den trin jandrora.

Jekh parno, dujto kalo,

oda trito butrangalo,

mange igen jekhlošano.

Mek koter babatar

mi amare lošaľon jilestar.

Šunen, mačhe, thule mačhe,

de man jandre, visar manca!

Te man na des duj jandrore

de man chumer makenca.

Mek kijoda groš,

kaj t´ avel dos.

 

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Kázal kadlec aj kadlečka,
aby dali tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne,
a to tretie zafarbené,
to je moje potešenie.
Aj kus baby,
Aby boli naši radi.

Šibi, ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia, vymieňaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.

 

Imar avel, imar avel

Patraďakro pondzelkos,

imar jandre urde andre

butrangale gadora.

Ej bonďaľon katľinora,

ej bonďaľon, praslici!

O jandre imar uren rentici

mi lendar aven kraslici.

 

Už sa blíži, už sa blíži
Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú
do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky,
ej, krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú,
by z nich boli kraslice.

 

Šukar inepa, lačhi voďi,

džuvľenge lačho, svižo paňi,

the le muršenge guloro,

m´aven penge po peskero.

 

Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.