Šlabikár

 

Slovensko – rómsky šlabikár

 

            Autorský tím štvrtákov zo Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke vytvoril už svoju tretiu publikáciu. „Muránska Dlhá Lúka očami žiakov“ vznikla ešte pred dvomi rokmi. Po nej nasledoval úspešný projekt, tiež v rámci Nadácie Orange – Školy pre budúcnosť a mal názov „Žijeme medzi vami“. S touto publikáciou sa nám podarilo vyhrať celoslovenský projekt Granátt 2013, ktorého vyhlasovateľom je Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave. Od nášho víťazstva v tejto súťaži sa veľa zmenilo. Vďaka usilovnosti detí, úžasnej práci učiteľov školy, ochoty na každej zo zainteresovaných strán, sa nám otvorili možnosti, o akých sa nám ani nesnívalo.

            Treťou, najnovšou publikáciou mojich žiakov, je Slovensko – rómsky šlabikár.  Počas posledných šiestich mesiacov sa naše hodiny Slovenského jazyka a literatúry zmenili (okrem iného) na zhromažďovanie materiálu na prípravu slovníka, na prekladanie slov, hľadanie gramaticky správnych tvarov, slová sme používali vo vetách, konzultovali sme s rodičmi... Na hodinách výtvarnej výchovy s pani učiteľkou žiaci graficky spracovali jednotlivé slová do kreslenej podoby. Pracovali sme aj s internetom, časopismi, reklamnými letákmi. Hľadali sme kompromisy, slová starých rodičov, neologizmy, ale aj paralely medzi dvomi jazykmi.

            Jedným z cieľov prípravy šlabikára bolo odstránenie jazykovej bariéry u detí z inak hovoriaceho prostredia nastupujúcich na povinnú školskú dochádzku, do nultých ročníkov a do materskej školy. Chceli sme vytvoriť pomôcku pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Pre rodičov, terénnych sociálnych pracovníkov a pre všetky spriaznené duše. To, čo sme si naplánovali, sa nám podarilo.

Na www.zsmdl.sk v sekcii Dokumenty nájdete nielen Slovensko – rómsky šlabikár, ale aj jeho pracovnú časť. Príjemné čítanie prajú štvrtáci a Monika Podolinská, ich triedna učiteľka.

https://zsmdl.sk/dokumenty/slovensko-romsky_slabikar.pdf

https://zsmdl.sk/dokumenty/slovensko-romsky_slabikar_pz.pdf