Angers

Letný zájazd 2016 bol koncipovaný okolo rezidencie v Angers. Organizačné práce začali už v septembri 2015 a boli dielom skupiny dobrovoľníkov Yepce, našej partnerskej organizácie, čerstvo etablovanej v Angers, pod vedením Pierra Moisana, a výdatného nasadenia Rodolpha a Jenny.

Rezidencia spočívala v spolupráci Kesaj a domácich telies, dychovky Peuple de Tchabalom a školy afrického tanca Yedélé, ktoré v polročnom predstihu nacvičovali úryvky z repertoáru Kesaj. Následne, spoločne cez internet, bol vytvorený podklad na flashmob, ktorý skoncipovala Falila, riaditeľka tanečnej školy Yedélé, a ktorý bol spoločne prezentovaný za účasti širokého publika na Festivale Traver´Cé Musicale v Pont-de-Cé.

Sprievodnými akciami rezidencie boli 4 fotografické výstavy na tému Kesaj Tchavé, od autorov Johann le Berre, Rodolphe Mélisson, Marie-Jo a Claude Carret, a Jean-Michel Delage.  

Súčasťou vernisáže výstavy Carretových bolo odovzdanie 5 krojov, ktoré boli financované z výťažku literárneho ateliéru Des mots pour le dire a ušité dobrovoľníckou krajčírskou dielňou Milchat´Bos z Rennes.

Na rezidencii sa 4 dňovou účasťou podielalo aj združenie Intermedes Cultures Robinson, ktoré tiež v 6 mesačnom predstihu nacvičovalo program Kesaj s deťmi a mládežou francúzskych predmestí, utečencov a rómskych migrantov z Rumunska, aby sa spoločne zúčastnili záverečného koncertu Kesaj Tchave na Festivale Traver´Cé Musicale.

 

v 2016, na rezidencii ktorú zorganizovali kamoši z YEPCE. Rozprávkové, proste pohádka....

Rozprávka, pre nás, ale pre našich priateľov z Yepce, riadna zaberačka. Rezidencia sa pripravovala vyše jedného roka. Spolupodieľali sa na nej mnohí partneri, a bolo čo robiť, aby sa to všetko zosúladilo a dalo dokopy. Priamymi partnermi boli mestečká, alebo predmestia Angers, Ponts-de-Cé a Murs Érigné. Súčasťou rezidencie bola aj spolupráca s miestnou detskou dychovkou Tchubulum a školou afrického tanca Yedelé. Detváky z dychovky usilovne nacvičovali pesničky z nášho repertoáru, na ktoré šikovne vymyslela choreografiu riaditeľka tanečnej školy, a bol z toho podarený flash-mob, ktorý potom zrealizovala vyše stovka účastníkov na Festivale Traver´Cé Musicales.

Ako sprievodné udalosti boli aj tri výstavy o Kesaj Tchave. Od Johanna Le Berra a Rodolpha Moissona, na tému komixu ktorý Johann práve finišoval, pri príležitosti výstavy Clauda a Marie-Jo Carretových nám autori odovzdali päť prekrásnych dievčenských krojov, ktoré boli ušité v rámci ich projektu fotografickej publikácie Les Vents d´Est, v spolupráci s čitateľskou dielňou a krúžkom šitia z Rennes. A k tomu ešte výstava Jeana-Michela Delagea. Všetky tieto udalosti boli náležite spropagované, a tak sme boli, alebo "viseli" doslova na každom rohu v meste.

Všetko za nebývalej, mimoriadne srdečnej starostlivosti našich priateľov z Yepce, ktorí dokázali ešte nadôvažok všetkého, zorganizovať aj Rezidenciu "bis", a pozvať na pár dní aj celú zostavu Aven savore z Intermedes.