Perla

Perla je slovenskou protagonistkou filmu Jenika a Perla od Rozálie Kohoutovej. Zastupuje v ňom na prvý pohľad nelichotivú rolu rómskeho dievčaťa z východoslovenskej osady, bez osobného projektu, vyrovnanú s osudom ktorý jej nadelí len materstvo v skorom veku a život v osade...
Nie je to celkom tak. Perla bola šikovné dievča, s rozhľadom, v "autobusových kvízoch", počas dlhých presunoch na našich zájazdoch, neraz preukázala že bola s vedomosťami o krok dopredu pred svjimi rovesníkmi. 
Perla išla za svojim osudom. Nepodarilo sa nám ju stiahnúť zo základnej školy na naše gymnázium. Potom to už išlo tak ako muselo. Známosť, "dovolené", dieťa... 
Ale spomienky ostávajú, a tie sú krásne.

Fotogaléria: Perla