Prospekcia

 

Po veľmi intenzívnom období z konca apríla, začiatka mája, pokračujeme v plnom nasadení. Naše posledné vystúpenia mali výborný ohlas u publika, začíname mať aj ďalšie ponuky na vystúpenia. V tomto momente je to u mňa ako keby fixná idea, ale som si istý, že by sme mali nabehnúť na vyššie obrátky čo sa týka našej produkcie a financií vo vzťahu k našim zákazníkom. Peniaze a vzťah ku peniazom sú delikátnou záležitosťou, ale práve preto sa tej téme nesmieme vyhýbať. Tak ako som v prvých počiatkoch úzkostlivo dbal aby do vzťahov mladých so súborom nevstupovali žiadne finančné špekulácie, čo sa nám aj podarilo etablovať – všetci sa investujú naplno, tak mi teraz leží na srdci, aby, po dhodobej a svedomitej práci, mohla nastať aj doba, hoc len symbolická, žatia plodov tejto práce. 

A to, o to viac, že všetci, všetci pochádzajú z rodín hlboko pod úrovňou chudoby. Deti ulice, ktoré ešte nedávno trávili všetok svoj čas na ulici, neboli schopné sa podriadiť žiadnemu nátlaku, sú odstavené v špeciálnych školách pre mentálne postihnutých, tieto deti dokážu teraz sami o sebe narábať so svojim časom, so svojim životom. Sami od seba chodia na skúšky. Oni, pre ktorých, ešte nie tak dávno výrazy ako « opakovať », « skúšať », boli nepochopiteľné, lebo boli schopné robiť len to na čo mali chuť v danom momente, v prítomnom okamihu, a nič iné. Oni sa teraz dokážu investovať do spoločného kolektívneho úsilia, mať predstavu o budúcnosti, bez toho že by stratili svoju spontánnosť a emotivitu, ale naopak, využívajúc ich, robiac z takzvaného nedostatku devízu, tromf na dnes a pre zajtrajšok. Tento malý zázrak je daný najmä tým, že oni sami sú strojcami svojho života. Nehovoríme im čo a ako majú robiť. Len navádzame, ako keby nič, inšpirácie, chute, modely, príklady, ktoré sa ujmú, alebo nie… lebo len oni sami sa inšpirujú, rozvíjajú, alebo nie… Tento procesus je najlepšie badateľný v hudbe. Aj keď mám bohaté skúsenosti, som zbehlý v muzikantskom remesle, to oni, deti, sú ozajstnými tvorcami choregrafií, úprav. My, my len upravujeme ich úpravy… Pravdaže, k tomu všetkému patrí práca, veľa práce, výdrže a zaujatosti, aby nakoniec z toho vznikol « produkt » ktorý môžeme ponúknuť našim divákom, našim « klientom ».

    

Čiže, teraz sa snažím obiehať rôzne kontakty v našom regióne v zmylse komerčného využitia našej produkcie v nasledovnej turistickej sezóne. Vyzerá to nádejne, začíname mať akú-takú notorietu. Tiež sa snažíme vybudovať si sieť sympatizantov zo všetkých možných horizontov, schopných propagovať súbor. Čaká nás gala večer v Bratislave, s malou skupinou, 8 júna. 18 celý súbor v Poprade, 20 veľký folklórny festival v Červenom Kláštore a 29 zas telka s večerným varietným programom veľkej sledovanosti.

Podarilo sa nám nadviazať kontakt s vedením Kežmarského hradu, je tu nádej na nejaké vystúpenia. A práve sme dostali pozvanie na detský folklórny festival v Saint Maixent l´École, od 10 do 20 júla, zameraný tento rok na rómsku kultúru. Poriadatelia hradia nákaldy na francúzskom území, peniaze na cestu si musíme zohnať sami, obraciame sa na Ministerstvo kultúry a na splnomocnenkyňu vlády pre rómske komunity, Kláru Orgovánovú. Nie je to vyhraté, ale nevzdávame sa… Helena je v Brne, už neviem koľkáte školenie na európske projekty. A, neuveriteľné, 4 mladí, sami od seba, sa rozhodli opäť pokračovať v štúdiu, potom ako zanechali školu v 16-ich. Práve sme im poslali prihlášky…