Maďarsko

Tiszalok – Medzinárodný tábor mládeže, 18 – 23.5.2013

Tiszalok – Medzinárodný tábor mládeže, 15 – 19 juillet, 2013

Tiszalok – vystúpenie, 17 juillet 2013

Tiszalok – medzinárodný tábor mládeže V4,  23 – 27. 9. 2013

Tiszadob – Medzinárodný tábor mládeže“ Kultúlrou a tancom k tolerancii, 12 -15.11.2103

Tiszadob – Záverečné vystúpenie projektu, 14.11.2013