Rennes

 

Sérent – Le Printemps Tsigane, Film – débat – spectacle, 23 mars 2013

Rennes – školské vystúpenie pre školu Torigné, MJC Bréquigny, 25 mars 2013

Paris – Tchiriclif, zahájenie Rómskeho kočovného kultúrneho strediska,  Cirkus Romanes, 25 marec 2013

Rennes – dielne so školou Torigné, verejné predstavenie v MJC Bréquigny, 26 marec 2013

Rennes – vystúpenie a debata v  Lycée Émile Zola, 27 mars 2013

Rennes – dielne a vystúpenie pre CVČ, bal, disco boum tsigane, 27 mars 2013

Rennes – projekcia a débata „Rómovia v škole?“, 27 mars 2013

Rennes – dielne a vystúpenie v škole Jacques Prévert, FR3, 28 mars 2013

Rennes – intevencia v teréne Kočovníkov, 28 mars 2013

Rennes – stretnutie a skúška so zborom Tetes a l´Est, 28 mars , 2013

Rennes – vystúpenie v Gymnáziu Jacques Prévert, 10 h, 29 mars 2013

Rennes – dielne a vystúpenie s žiakmi školy Jacques Prévert, 29 mars 2013

Rennes – vystúpenie v MJC Bréquigny, 30 mars 2013

Rennes – nahrávka v   MJC Bréquigny, 31 mars 2013

Montreuil – spectacle de soutien au Jardin Ecodrom, 1 avril 2013