Česká Republika

Praha – Filmový festival Jeden svet, Premiéra filmu „Jenica et Perla“ od Rozálie Kohoutovej, Lucerna, 7.3.2015

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/filmy/jenica-a-perla/

Brno – Výstava „Bohatství Romu“, Múzeum rómskej kultúry 16.4.2015

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/vystavy/amari-cacipen/

Praha – Koncert na počesť Václava Havla, Divadlo Dobeška, 15. 5. 2015

Brno – Noc Múzeí, Múzeum rómskej kultúry, 16. 6. 2015

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/nase-uspechy/noc-muzei-brno/