Kesaj Tchave 2018

 
Publikácia vznikla ako svedectvo fotografa Jeana Baraka o skupine Kesaj Tchave v r. 2018. Jean nás sprevádzal na našom jarnom zájazde v r. 2018, a zvedavosť ho potom zahnala až ku nám, na Slovensko, aby sa na tvári miesta oboznámil s realitou všedného života mladých členov súboru. Pofotil skúšky, vystúpenia, rodiny, osady... a vznikla pomerne kompletná mozaika všedných i sviatočných dní súboru doma i na cestách. Publikácia je vydané na vlastné náklady autora a je určená čitateľom ktorí sa užšie zaujímajú o osudy členov súboru.