Tsiganes Le Paradis des yeux

Rómovia, pastva očí

 
Johann Le Berre
 
Náš priateľ a dlhodobý partner z Yepce, Johann le Berre, je kresličom komixov. Máme to šťastie a česť, že podstatnú časť svojej tvorby venuje práve nám. Keďže nás Johann sprevádza takmer od samých začiatkov, pozná nás dôverne a vie o nás veľa... Všetko to znázorňuje v svojich krásnych kresbách, kde sú naše tváre, naše slová, naše životy...
 
 
 
 
Komix je v záverečnej fáze realizácie. V máji 2015 bol prezentovaný na výstave v Múzeu rómskeho umenia v Brne. V 2015 - 2016 vo Francúzskom Inštitúte v Bratislave a v júli 2016 v Mediatéke v Ponts-De-Cé. V priebehu roka 2017 by mal byť aj publikovaný.