STV

STV 1 – Drišľakoviny, premiéra 7. 5. 2004 + 2 reprízy, 9 a 13. 5. 2004

 

STV 2, Rómsky národnostný magazín, 6,7. 07. 2004

STV 2, Regionálne spravodajstvo, priamy prenos, 30.07.2004

 

STV 2, Regionálne spravodajstvo, Reportáž z Normandie 7.10.2004

 

STV2 – Vitajte - Priamy prenos pri príležitosti 1ého výročia prijatia do EÚ, Kremnica 

Retransmission en direct lors du 1er anniversaire de l´entrée dans l´EU, 30. 04. 2005

Večerné spravodajstvo STV 2005
 

STV 2,  Rómsky Magazín, Magazine Rom, reportage, 6 reprises, 26. 03. 2007

 

Cyrilo-Metodské slávnosti, Dni ľudí dobrej vôle, priamy prenos STV, 4. 7. 2008

 

STV,  Deň otvorených dverí, Journée Portes ouvertes, Magazine rom, 1.6.2008

 

STV 2, Infos régionales hongroises, court reportage sur le festival, 26.10.2009

 

RTVS - Správy, Ivana Ratkovská, V Tatranskej galérii popri tvorbe známych umelcov visia aj autoportréty rómskych detí, 9.12.2022

spravy.rtvs.sk/2022/12/v-tatranskej-galerii-popri-tvorbe-znamych-umelcov-visia-aj-autoportrety-romskych-deti/?fbclid=IwAR1RpgY7RG4E-GKd16ZokQfbWaQQIXg9vRnQ4aC2FuCV3XILvjXWVfqQas4